Trondheim Open

Utlysning

Er du Trondheim Opens nye prosjektleder?

Trondheim Open ble første gang gjennomført i oktober 2011, og har siden da fungert som en mobilisering av byens kunstscene i form av åpne atelier, utstillinger og faglig program. Festivalen er initiert av profesjonelle kunstnere, og drevet av Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM) gjennom et oppnevnt styre. Festivalen arrangeres som en biennale, der neste Trondheim Open går av stabelen høsten 2020. 

For å videreutvikle festivalen tar Trondheim Open 2020 sikte på å arrangere et besøksprogram med inviterte kuratorer. Med dette ønsker vi å synliggjøre og aktualisere den trønderske kunstscenen også utenfor regionen.

SQSLavt-format1500 x 750.jpg

Vi er nå på jakt etter en engasjert prosjektleder i 30 % stilling for gjennomføring av Trondheim Open 2020.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde

 • planlegging og gjennomføring av Trondheim Open 2020

 • budsjettansvar og føre kontroll med TOs økonomi 

 • lage produksjonsbudsjett

 • representere Trondheim Open utad

 • skrive søknader og skaffe midler til videre drift

 • finne samarbeidspartnere

 • rapportering

 Vi søker en person som har

 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 • evne til å jobbe selvstendig

 • gode samarbeidsevner

 • erfaring fra planlegging av kulturarrangement

 • egenskaper innenfor kommunikasjon, både internt og på SOME

 • engasjement for byens kunstnere

 • planlegging- og gjennomføringsevne

 • kontakt med den lokale kunstscenen og oversikt over byens kunstaktører 

  Vi tilbyr

 • lønnstrinn 55 i statens regulativ

 • fleksibel arbeidstid

 • lønn under opplæring

 • påvirkningsmulighet og frihet 

Det er i stor grad opp til prosjektleder å bestemme omfang, innhold og varighet på festivalen, så lenge det er i tråd med Trondheim Opens formål. Prosjektleder er selv ansvarlig for å sette sammen et team av kunstnere og fagpersoner som ansettes i kortere engasjement. Arbeidet forutsetter stor grad selvstendighet, men prosjektleder vil kunne rådføre seg med en representant fra Trondheim Opens styre.

Per i dag har ikke Trondheim Open et fast kontor, men arbeider for å få dette til. 


Varighet: 1 år, med mulighet for forlengelse.

Tiltredelse: 1. januar 2020

Opplæring og erfaringsoverføring vil skje i november/desember 2019.


Motivasjonsbrev med oppdatert CV sendes til trondheimopen@gmail.com innen 14. oktober. Merk e-posten «TO- prosjektleder.»

Har du spørsmål, eller vil du vite mer om Trondheim Open, ta kontakt på e-post eller se vår hjemmeside: http://www.trondheimopen.org/