Trondheim Open

TEKS - Metaverk

 

METAVERK – en lydinstallasjon av Arnfinn Killingtveit & Øyvind Brandtsegg

Metaverk er en generativ lydinstallasjon spesiallaget som åpningsprosjekt for TEKS - Trondheim Elektroniske Kunstsenter sine nye visningslokaler i forbindelse med Trondheim Open. Verket er et samarbeid mellom lydkunstnerne Arnfinn Killingtveit og Øyvind Brandsegg. Utstillingen består av flere separate lydlige entiteter, hver med sine unike egenskaper og uttrykk. Summen av disse skaper et helhetlig dynamisk lydmiljø, en slags abstrakt sonisk fauna hvis uttrykk blir påvirket av alt som skjer av hørbare hendelser i omgivelsene. Installasjonen og dens komponenter forholder seg slik til både seg selv, sine omgivelser og sine abstraherte minner av hendelser i rommet. Verkets generative natur er i stadig endring, og det vil derfor aldri høres helt likt ut.

Utstillingen oppfordrer til utforsking og interaksjon. Hva skjer om du ikke lager lyd selv? Sitter stille i flere minutter? Hva skjer om du synger? Snakker? Eller lager annen lyd? Finnes det steder i rommet med skjult aktivitet?

I monteringsperioden 29. oktober - 1. november vil utstillingsarealet være tilgjengelig for publikum og man kan komme innom å se hvordan utstillingen tar form eller for en samtale. Installasjonen vil åpne torsdag 1. november. Som del av programmet gjennomføres en konsert søndag 4. november hvor blant annet gjesteartister kommer på besøk og spiller i og med verket. Publikum kan også ta med seg egne lydkilder, instrumenter og lignende for å delta, enten rent akustisk eller ved å koble seg på et utvalg tilkoblingspunkter i installasjonen.

Verket vil kunne oppleves i TEKS sine lokaler fram til og med søndag 11. november.

TEKS - Trondheim Elektroniske Kunstsenter er en stiftelse opprettet i 2002 som har som formål å fremme elektronisk kunst innenfor alle fagfelt, og å være et ressurs- og kompetansesenter for kunstnere som benytter seg av digitale og elektroniske verktøy. Annethvert år arrangerer TEKS Meta.Morf-biennale for kunst og teknologi. Våren 2018 flyttet de inn i nye lokaler på Bakklandet i Trondheim.

TEKS
Nedre Bakklandet 20 c

1. november kl. 18 - Åpning og Performance
4. november kl. 14 – 15 - Konsert

Åpningstider:
1. – 11. november Kl 12 – 16

Stengt 5. og 6. november

Facebookarrangement: facebook.com/events/301132793805803

http://teks.no/event/metaverk/

METAVERK — a Sound Installation by Arnfinn Killingtveit & Øyvind Brandtsegg

Metaverk is a generative sound installation made especially as an opening project for TEKS – for the new showroom of Trondheim Electronic Art Centre in connection with Trondheim Open 2018. The work is a collaboration between the sound artists Arnfinn Killingtveit and Øyvind Brandsegg. The show consists of several separate sound entities, each with its unique characteristics and expression. Together these entities create a unified, dynamic sound environment – a kind of abstract sonic fauna – whose expression is influenced by any auditory happenings in its immediate surroundings.