Trondheim Open

remida

 

Å tegne med materialer - Barneworkshop

ReMida, Trondheim

ReMida, Trondheim

Denne workshopen inviterer til å tegne med ulike materialer. Bilder settes sammen uten liming til todimensjonale, og kanskje litt tredimensjonale, uttrykk.  Vi jobber på gulvet på store plater, gjerne to og to sammen, og lager et bilde ut fra et selvvalgt tema. Det ferdige bildet blir avfotografert, så ryddes materialene på plass igjen.

ReMida Trondheim  ble etablert i 2009 og er et gjenbruks- og miljø-inspirasjonssenter for skoler og barnehager i Trondheimsregionen. Senteret er et kommunalt tiltak og skal skaffe, stille ut og tilby et utvalg av gjenbruksprodukter, overskuddsmaterialer og feilvarer til pedagogisk virksomhet, lek og andre kreative aktiviteter. Dessuten er senteret et ressurssenter for kunstpedagoger og andre interesserte, og skal bygge opp et nettverk for å fremme dialogen rundt senterets tematikk.

ReMida
Svarlamon

3. november
kl 11 - 15

Facebookarrangement: facebook.com/events/2086759108301467

facebook.com/ReMida-senter-for-kreativ-gjenbruk