Trondheim Open

rake visningsrom

Hilde Honerud på RAKE visningsrom 

Hilde Honerud

Hilde Honerud

”It is a light which objectifies everything and confirms nothing”

Hilde Honerud knytter det funderende, politiske og ordinære sammen til en fortelling i sine arbeid. Hun er opptatt av forholdet mellom form og innhold, gapet mellom hva som er synlig og det som blir fortalt.

I verket som vises på RAKE visningsrom (12. - 28. oktober) jobber hun spesifikt med det fysiske og visuelle rundt asyl. Opptakene er fra Moria camp, Europas sannsynligvis verste flyktningleir, som blir brukt av greske og europeiske myndigheter som en skremselsgård. Honerud er sterkt inspirert av A Fortunate Man (Berger og Mohr 1967), som også tittelen på utstillingen er hentet fra, og Morten Qvenild og Frode Grytten sitt verk Area 51. Honerud har jobbet med tema asyl over en lengre periode, og fordeler (seg?) det over flere utstillinger med forskjellige innfallsvinkler, slik som i ”It´s not easy to make    * history” (2016) og ”Øvelser i norsk” (2016).

RAKE visningsrom er et uavhengig, kunstnerdrevet, visningssted som fokuserer på kunst og arkitektur av nasjonale og internasjonale aktører. Selve bygget er satt  sammen av gjenbrukte materialer fra rivningsprosjekter, og består blant annet av hundre gamle vindusruter. Visningsrommet er delvis flyttbart og er nå plassert på sin tredje lokasjon på Brattørkaia i Trondheim. RAKE ble etablert i 2011 av Trygve Ohren og Charlotte Rostad som har drevet det siden. 

RAKE visningsrom, Brattørkaia 17

28. Oktober kl 16: Kritikersamtale på RAKE

Utstillingsperiode: 12. - 28. oktober

Facebookarrangement:
facebook.com/events/158377155101139/

rake.trondheim.no/visningsrom
www.holdehonerud.com

Hilde Honerud
“It is a light which objectifies everything and confirms nothing” 

In Hilde Honerud’s works pondering, the political, and the ordinary are fused into a story, and in this show she has worked specifically with the physical and visual aspects of asylum. Honerud has worked with this theme over a long period of time, varying the angle, and she makes use of it in several exhibitions, such as “It’s not easy to make history” (2016) and “Øvelser i norsk”  (Norwegian Language Exercises) (2016).

Rake visningsrom

RAKE visningsrom is a non-commercial, artist-run gallery focusing on contemporary art and architecture. The building is designed and constructed by re-using materials from an office building ready for demolition. The space is semi-mobile and is currently at its third location at Brattørkaia in Trondheim. RAKE was established in 2011 by Trygve Ohren and Charlotte Rostad, who have been running it since.