Trondheim Open

Påmelding

Til kunstnere utenom atelierfellesskapene:

Vil du ha åpent atelier under Trondheim Open 2018?

Trondheim Open arrangeres 26. oktober–4. november, og vi ønsker å invitere byens og fylkets profesjonelle kunstnere til å åpne sine atelier for publikum under festivalen. 

Deltagelse forutsetter at man har medlemskap i en kunstnerorganisasjon tilknyttet Norske Billedkunstnere (NBK) eller Norske Kunsthåndverkere (NK), eller har bachelor- eller mastergrad fra et kunstakademi.

I år ønsker vi å inkludere hele Trøndelag i festivalen! Det innebærer at du er hjertelig velkommen å melde deg på også hvis du arbeider i et frittstående atelier utenfor Trondheim. Det vi tilbyr er promotering gjennom våre kanaler, og plass i katalogen. Men det er viktig at du selv bidrar med å invitere besøkende i ditt nærområde.

→ Påmeldingsfrist: 15. juni

Bruk skjemaet nederst på siden. Send så CV og et liggende, høyoppløselig foto av ditt atelier til trondheimopen@gmail.com

Dette gjelder kun selvstendige atelier, ikke hvis du er en del av LKV, Gregus Kunstnerverksteder, RAKE Arbeidsfellesskap, Seminarplassen, Atelier Ilsvika eller Kunstakademiet i Trondheim.

Tidspunkt for åpne frittstående atelier: lørdag 3. november og søndag 4. november, fra kl 12:00 begge dagene 

Vi gleder oss til en spennende festival, med høyt kunstnerisk og faglig innhold. I tillegg til åpne atelier vil festivalen inneholde workshops, pop-up utstillinger, kunstmarked og andre arrangement i samarbeid med mange av byens ledende kulturinstitusjoner. Program og informasjon legges ut på vår nettside. Følg oss også gjerne på Facebook og Instagram


Trondheim Open 2018 will take place October 26th-4th. November, and we invite the city and county's professional artists to open their studios to visitors during the festival. Participation requires that you meet the requirements for admission to an artist organization connected to The Association of Norwegian Visual Artists (NBK) or The Norwegian Association for Arts and Crafts (NK), or hold a bachelor- or master degree from an art academy.

This year we want to include all of Trøndelag in the festival! This means that you are also welcome to apply if you work in a studio outside of Trondheim. What we offer is promotion through our channels and in the catalogue. But it's also important that you take part in inviting visitors from your local area.

→ Registration deadline: June 15th

Use the form at the bottom of the page. Then send CV and a horizontal, high-resolution photo of your studio to trondheimopen@gmail.com

This applies to independent studios only, not if you are a part of LKV, Gregus Kunstnerverksteder, RAKE Arbeidsfellesskap, Seminarplassen, Atelier Ilsvika or the Academy of Fine Art.

Opening hours for independent studios are: Saturday November 3 and Sunday November 4, from 12:00 both days

We are looking forward to an exciting festival. In addition to open studios, the festival will include workshops, pop-up exhibitions, an art market and other events in collaboration with many of the city's leading cultural institutions. Program and information are posted on our website. Also follow us on Facebook and Instagram.


Navn / Name *
Navn / Name