Støttespillere

Trondheim Open 2014 er støttet av Trondheim Kommune, Sør-trøndelag fylkeskommune, Norsk kulturråd og NTNU, fakultet for arkitektur og billedkunst.

Bakgrunn

Trondheim har få visningssteder for samtidskunst. Nyutdannede kunstnere flytter fra byen etter endt utdanning. Det er i liten grad samarbeid mellom de ulike aktørene i kunstfeltet. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og musikkmiljøet står sterkt i byen.  Trondheim har mange festivaler og arrangementer – men liten satsning på og offentlig debatt om samtidskunst.

Arrangementet Trondheim Open ønsker å bøte på situasjonen. Både gjennom aktiviteter som normalt faller under et slikt arrangement, og en temporær satsning i det offentlig UTErom. På tross av en negativ trend er det økende bevissthet rundt kunstfeltet i dag og et ønske om å revitalisere kunstscenen.

Mål
  1. Å synliggjøre samtidskunstscenen og infrastrukturen i det lokale kunstfeltet for publikum og tilreisende.
  2. Å styrke kontaktflaten og samspillet i det lokale kunstfeltet.
  3. Å bidra til økt debatt og refleksjon omkring kunstneren som samfunnsmessig bidragsyter.
  4. Sette fokus på kunst i offentlig byrom
Effektmål
  1. Gi grobunn og energi i regionen. Endre byens forståelse av seg selv og styrke Trondheim som samtidskunstarena. Hindre fraflytting av kunstnere.
  2. På lang sikt bli en kvalitetsarena innen samtidskunst med et nasjonalt og internasjonalt nivå.