Prosjektgruppe:
Andreas Schille, prosjektleder
Anita Bjørklund, kontorleder TSSK
Brit Dyrnes, billedkunstner
Katarina Marthinsen, billedkunstner
Tobias Liljedahl, billedkunstner

Twitter: @trondheimopen #trdopen
facebook.com/trondheimopen
www.trondheimopen.org
e-post: trondheimopen@gmail.com
post: c/o TSSK, Fjordgata 11, 7010 Trondheim

 

Trondheim Open 2014 arrangeres torsdag 2. – lørdag 4. oktober.

Arrangementet Trondheim Open er et nytt initiativ som setter fokus på samtidskunsten hvor hele den profesjonelle kunstscenen i Trondheim deltar. Trondheim Open ble for første gang gjennomført over en helg i oktober 2011 og ble en bred og vellykket mobilisering av Trondheims kunstscene som fikk prisen Utawards for beste kunstutstilling:

Årets kunstdugnad ble også en av årets kunstopplevelser i Midt-Norge. I løpet av 36 timer fikk institusjoner, ulike virksomheter og kunstnere fra det lokale kunstfeltet vise seg fram for byens befolkning”.

Kulturredaksjonen, Adresseavisen 2011

For Trondheim Open 2014 ønsker vi å sette fokus på hver av atelierfelleskapenes identitet og rolle i Trondheim som kunstby. Hva har lokaliseringen å si for kunstproduksjonen? Hvilke materialer, teknikker og problemstillinger er det kunstnerne jobbe med på de respektive atelierhusene. Hva kjennetegner dem og hva skiller dem fra hverandre. Her ønsker vi i Trondheim Open å utfordre atelierhusene til å presentere seg og si aktivitet med noen overordnete stikkord og lage arrangement som er ment å vise særpreget til kunstnerfelleskapet.

Støttespillere

Trondheim Open 2014 er støttet av Trondheim Kommune, Sør-trøndelag fylkeskommune, Norsk kulturråd og NTNU, fakultet for arkitektur og billedkunst og Bildende kunstneres hjelpefond.

Bakgrunn

Trondheim har få visningssteder for samtidskunst. Nyutdannede kunstnere flytter fra byen etter endt utdanning. Det er i liten grad samarbeid mellom de ulike aktørene i kunstfeltet. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og musikkmiljøet står sterkt i byen.  Trondheim har mange festivaler og arrangementer – men liten satsning på og offentlig debatt om samtidskunst.

Arrangementet Trondheim Open ønsker å bøte på situasjonen. Både gjennom aktiviteter som normalt faller under et slikt arrangement, og en temporær satsning i det offentlig UTErom. På tross av en negativ trend er det økende bevissthet rundt kunstfeltet i dag og et ønske om å revitalisere kunstscenen.

Mål
  1. Å synliggjøre samtidskunstscenen og infrastrukturen i det lokale kunstfeltet for publikum og tilreisende.
  2. Å styrke kontaktflaten og samspillet i det lokale kunstfeltet.
  3. Å bidra til økt debatt og refleksjon omkring kunstneren som samfunnsmessig bidragsyter.
  4. Sette fokus på kunst i offentlig byrom
Effektmål
  1. Gi grobunn og energi i regionen. Endre byens forståelse av seg selv og styrke Trondheim som samtidskunstarena. Hindre fraflytting av kunstnere.
  2. På lang sikt bli en kvalitetsarena innen samtidskunst med et nasjonalt og internasjonalt nivå.