Arrangementet Trondheim Open vil 6.-9. september 2012 for andre gang sette fokus på den profesjonelle kunstscenen i Trondheim. I løpet av fire dager vil institusjoner, ulike virksomheter og kunstnere fra det lokale kunstfeltet, tilby fagmiljøet og byens befolkning et mangfold av utstillinger, visninger, produksjoner, åpne atelierer, forelesninger, seminarer og debatt.

Bakgrunn

Trondheim har få visningssteder for samtidskunst. Nyutdannede kunstnere flytter fra byen etter endt utdanning. Det er i liten grad samarbeid mellom de ulike aktørene i kunstfeltet. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og musikkmiljøet står sterkt i byen.  Trondheim har mange festivaler og arrangementer – men liten satsning på og offentlig debatt om samtidskunst.

Arrangementet Trondheim Open ønsker å bøte på situasjonen. Både gjennom aktiviteter som normalt faller under et slikt arrangement, og en temporær satsning i det offentlig UTErom. På tross av en negativ trend er det økende bevissthet rundt kunstfeltet i dag og et ønske om å revitalisere kunstscenen.

Mål
 1. Å synliggjøre samtidskunstscenen og infrastrukturen i det lokale kunstfeltet for publikum og tilreisende.
 2. Å styrke kontaktflaten og samspillet i det lokale kunstfeltet.
 3. Å bidra til økt debatt og refleksjon omkring kunstneren som samfunnsmessig bidragsyter.
 4. Sette fokus på kunst i offentlig byrom
Effektmål
 1. Gi grobunn og energi i regionen. Endre byens forståelse av seg selv og styrke Trondheim som samtidskunstarena. Hindre fraflytting av kunstnere.
 2. På lang sikt bli en kvalitetsarena innen samtidskunst med et nasjonalt og internasjonalt nivå.
Tema 2012

Årets tema vil være

Byen gjennom kunstnerens prisme
– om kunstneres medvirkning byutviklingsprosjekter

Vår intensjon er å belyse at kunstnerne er en ressurs som besitter en kunnskap som kan åpne opp for nye muligheter. Vi ønsker å lage et scenario: Hvordan ville det være hvis kunstnerne fikk lov å være med og bestemme hvordan et byrom eller en bydel skal formes? Problemstillingen belyses både gjennom UTEromsprosjektet og det faglige programmet.

Programmering

Trondheim Open vil være åpen for profesjonelle kunstnere/kunststudenter under høyere utdanning, og offentlige og kunstnerdrevne visningssteder, med deltagelse i tre kategorier

 • Curator Talk og filmvisning torsdag
 • Fagseminar fredag
 • Artist Talk – lørdag
 • Street Art Workshop – lørdag-søndag
 • Åpent atelier/atelierfellesskap – søndag
 • Kunstnerpresentasjon – søndag
 • Utstillinger alle dager

Dessuten ønsker vi i år å

 • Styrke den kunstfaglige biten gjennom seminar, foredrag, workshop, talks osv. i Trondheim Open-helgen og gjennom månedlige Trondheim Open Forum -møter i forkant

Vi utvider arrangementet til fire dager i år. Programmet starter torsdag 6. september og avsluttes søndag 9. september med åpne atelierer.

Organisering

Trondheim Open skal i hovedsak være en arena, et begrep hvor ulike aktører kan samles med sine samtidsproduksjoner. Trondheim Open står for koordinering, kvalitetssikring og markedsføring. De ulike aktørene skal i utgangspunktet organisere, finansiere og gjennomføre sine produksjoner selv. Prosjektkoordinator er ansvarlig for koordinering og rettledning av produksjonene.

Prosjektgruppe 2012

Det er satt sammen en prosjektgruppe av personer med kvalifikasjoner og kontaktnett fra de ulike aktørene samt innen produksjon av kulturarrangementer, markedsføring og mediearbeid.

 • Elin Andreassen, billedkunstner – eksternt medlem programrådet
 • Brit Dyrnes, Atelier Ilsvika
 • Andreas Fortes, billedkunstner – ansvarlig sosiale media
 • Ann-Cathrin Hertling, billedkunstner – jury/programråd
 • Jon-Arild Johansen, Trondheim kunstmuseum
 • Kristina C. Karlsen, Lademoen Kunstnerverksteder
 • Cathrine Ruud, Rake atelierfellesskap – jury
 • Andreas Schille, billedkunstner – programråd
 • Anita Björklund, TSSK – prosjektkoordinator
Trondheim Sinfonietta

Trondheim Sinfonietta var Trondheim Open-ensemble i 2011. Samarbeidet ble oppfattet som svært positivt av begge parter og vil fortsette i 2012. Trondheim Sinfonietta spiller på den offisielle åpningen fredag kl. 20 på TKM Gråmølna, gir småkonserter i de åpne atelierfellesskapene søndag kl. 12 – 15 og avslutter med storkonsert i TKM Gråmølna søndag kl. 16.

Kunstbuss og kunstverter

Det settes opp skytteltrafikk med buss mellom de ulike atelierfellesskapene på søndagen. Kunstverter orienterer om stedene/prosjektene der er mulig å besøke.

Finansiering

Trondheim Open finansieres i sin helhet med ekstern prosjektstøtte.

Våre støttespillere i 2012 finner du her