Trondheim Open 2014 arrangeres torsdag 2. – lørdag 4. oktober.

Arrangementet Trondheim Open er et nytt initiativ som setter fokus på samtidskunsten hvor hele den profesjonelle kunstscenen i Trondheim deltar. Trondheim Open ble for første gang gjennomført over en helg i oktober 2011 og ble en bred og vellykket mobilisering av Trondheims kunstscene som fikk prisen Utawards for beste kunstutstilling:

Årets kunstdugnad ble også en av årets kunstopplevelser i Midt-Norge. I løpet av 36 timer fikk institusjoner, ulike virksomheter og kunstnere fra det lokale kunstfeltet vise seg fram for byens befolkning”.

Kulturredaksjonen, Adresseavisen 2011

For Trondheim Open 2014 ønsker vi å sette fokus på hver av atelierfelleskapenes identitet og rolle i Trondheim som kunstby. Hva har lokaliseringen å si for kunstproduksjonen? Hvilke materialer, teknikker og problemstillinger er det kunstnerne jobbe med på de respektive atelierhusene. Hva kjennetegner dem og hva skiller dem fra hverandre. Her ønsker vi i Trondheim Open å utfordre atelierhusene til å presentere seg og si aktivitet med noen overordnete stikkord og lage arrangement som er ment å vise særpreget til kunstnerfelleskapet.

Støttespillere

Trondheim Open 2014 er støttet av Trondheim Kommune, Sør-trøndelag fylkeskommune, Norsk kulturråd og NTNU, fakultet for arkitektur og billedkunst.

Bakgrunn

Trondheim har få visningssteder for samtidskunst. Nyutdannede kunstnere flytter fra byen etter endt utdanning. Det er i liten grad samarbeid mellom de ulike aktørene i kunstfeltet. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og musikkmiljøet står sterkt i byen.  Trondheim har mange festivaler og arrangementer – men liten satsning på og offentlig debatt om samtidskunst.

Arrangementet Trondheim Open ønsker å bøte på situasjonen. Både gjennom aktiviteter som normalt faller under et slikt arrangement, og en temporær satsning i det offentlig UTErom. På tross av en negativ trend er det økende bevissthet rundt kunstfeltet i dag og et ønske om å revitalisere kunstscenen.

Mål
  1. Å synliggjøre samtidskunstscenen og infrastrukturen i det lokale kunstfeltet for publikum og tilreisende.
  2. Å styrke kontaktflaten og samspillet i det lokale kunstfeltet.
  3. Å bidra til økt debatt og refleksjon omkring kunstneren som samfunnsmessig bidragsyter.
  4. Sette fokus på kunst i offentlig byrom
Effektmål
  1. Gi grobunn og energi i regionen. Endre byens forståelse av seg selv og styrke Trondheim som samtidskunstarena. Hindre fraflytting av kunstnere.
  2. På lang sikt bli en kvalitetsarena innen samtidskunst med et nasjonalt og internasjonalt nivå.