Trondheim Open

Om Trondheim Open

T_O_LKV_Torhid Aukan kopi2.jpg

Om Trondheim Open

Trondheim Open er Midt-Norges største mønstring av samtidskunst. Festivalen er initiert av lokale, profesjonelle kunstnere og drives av en arbeidsgruppe med medlemmer fra Trondheims fire største atelierfellesskap, en representant for frittstående atelierer samt representanter fra Trøndelag Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Midt Norge.

Trondheim Open ble gjenomført for første gang i oktober 2011 og har siden da fungert som en mobilisering av byens kunstscene i form av åpne atelierer, utstillinger og faglig program I tillegg til de fire store atelierfellesskapene ble Kunstakademiet inkludert i 2016.

Festivalen har som mål å synliggjøre den lokale kunstscenen for publikum og å vekke interesse lokalt, regionalt og nasjonalt Trondheim Open ønsker med dette å bidra til økt debatt og refleksjon rundt kunstneren som samfunnsmessig bidragsyter og å være en eksperimentell arena for samtidskunst.

Trondheim Open 2018 arrangeres 26. oktober - 4. november.

Arbeidsgruppa 2017-18 består av:

Thea Meinert – kunstner, frittstående atelier - Prosjektleder
Randi H. Hjorth – kunstner, Gregus kunstnerverksteder - Koordinator
Anita Björklund – økonomiansvarlig, Trøndelag Senter for Samtidskunst
Lisa Edetun – kunstner, RAKE arbeidsfellesskap
Hanna Fauske – kunstner, Trøndelag Bildende Kunstnere
Beate Gjersvold – kunstner, universitetsbibliotekar, Atelier Ilsvika og NTNU Universitetsbiblioteket
Håvard Stamnes – kunstner, Lademoen Kunstnerverksteder


About Trondheim Open

Trondheim Open is Central Norway's largest contemporary art gathering. The festival was first conducted in October 2011 and has since functioned as a mobilization of the city's art scene in the form of open studios, exhibitions and academic content. In addition to the four major studio collectives, the Academy of Fine Arts was included in 2016.

The festival aims to make the local and regional art scene more visible for the public and raise interest locally, regionally and nationally. With this, Trondheim Open wishes to contribute to increased debate and reflection around the artist as a social contributor and to be an experimental arena for contemporary art. We emphasize cooperation with artists and institutions with different cultural expressions.

Trondheim Open 2018 Will take place October 26. - November 4.

The working group 2017-18 consists of:

Thea Meinert - artist, representing independent studios, project manager
Randi H. Hjorth - artist, representing Gregus Kunstnerversteder, project coordinator
Anita Björklund - financial officer, representing TSSK
Lisa Edetun - artist, representing RAKE Arbeidsfellesskap
Hanna Fauske - artist, representing TBK

Beate Gjersvold - artist, university librarian, representing Atelier Ilsvika and NTNU University Library
Håvard Stamnes - artist, representing LKV