Trondheim Open

Om Trondheim Open

T_O_LKV_Torhid Aukan kopi2.jpg

Om Trondheim Open

Trondheim Open er en kunstbiennale initiert av lokale, profesjonelle kunstnere, og drives av en arbeidsgruppe med representanter fra byens atelierfelleskap og kunstnerorganisasjoner. Trondheim Open ble for første gang gjennomført i oktober 2011, og årets biennale er den femte i rekken.

Biennalen har som mål å synliggjøre den lokale og regionale kunstscenen for publikum og tilreisende, og vekke interesse lokalt, regionalt og nasjonalt. Trondheim Open ønsker med dette å bidra til økt debatt og refleksjon rundt kunstneren som samfunnsmessig bidragsyter og være en eksperimentell arena for samtidskunst.

Trondheim Open 2018 arrangeres 26. oktober - 4. november.

Trondheim Open 2018 strekker seg over to helger og inkluderer uken imellom til forskjellige aktiviteter i samarbeid med våre samarbeidspartnere. Hovedaktiviteten i Trondheim Open er åpne atelier, et arrangement som går ut på at byens kunstnere holder sine atelier åpne for publikum. Arrangementet inviterer publikum til å komme på baksiden, møte kunstnerne og oppleve kunsten fra en annen vinkel enn de er vant til i utstillingssammenheng. Under biennalen arrangeres utstillinger, workshops, kunstmarked, kritikersamtaler, kunstnersamtaler i aktuelle utstillinger og byens mange kunstnerinitierte prosjekter løftes fram. Tema for Trondheim Open 2018 er formidling.

Arbeidsgruppa 2017-18 består av:

Thea Meinert – frittstående atelier - Prosjektleder
Randi H. Hjorth – Gregus kunstnerverksteder - Koordinator
Anita Björklund – Trøndelag senter for samtidskunst - Økonomiansvarlig
Lisa Edetun – RAKE arbeidsfellesskap
Hanna Fauske – Trøndelag Bildende Kunstnere
Beate Gjersvold – Atelier Ilsvika
Håvard Stamnes – Lademoen Kunstnerverksteder

Trondheim Open 2018 er støttet av Norsk kulturfond, Trondheim kommune, Trøndelag fylke, Bildende Kunstneres Hjelpefond, Stiftelsen Fritt Ord og NTNU.

bidragsytere_2018_2.jpg

About Trondheim Open

Trondheim Open is Central Norway's largest contemporary art gathering. The festival was first conducted in October 2011 and has since functioned as a mobilization of the city's art scene in the form of open studios, exhibitions and academic content. In addition to the four major studio collectives, the Academy of Fine Arts was included in 2016.

The festival aims to make the local and regional art scene more visible for the public and raise interest locally, regionally and nationally. With this, Trondheim Open wishes to contribute to increased debate and reflection around the artist as a social contributor and to be an experimental arena for contemporary art. We emphasize cooperation with artists and institutions with different cultural expressions.

Trondheim Open 2018 Will take place October 26. - November 4.

The working group 2017-18 are:

Thea Meinert - independent studio - project manager
Randi H. Hjorth - Gregus Kunstnerversteder - project coordinator
Lisa Edetun - RAKE arbeidsfellesskap
Hanna Fauske - Trøndelag Bildende Kunstnere
Beate Gjersvold - Atelier Ilsvika
Håvard Stamnes - Lademoen Kunstnerverksteder Anita Björklund - Trøndelag Centre for Contemporary Art - treasurer

Trondheim Open 2018 is supported by The Cultural Fund, Trondheim Municipality, Trøndelag county council, The Relief Fund for Visual Artists (BKH), The Fritt Ord Foundation and NTNU.

bidragsytere_2018_2.jpg