Trondheim Open

Om Trondheim Open

DF6A0957edited.jpg

Om Trondheim Open

Trondheim Open er Midt-Norges største mønstring av samtidskunst. Festivalen ble første gang gjennomført i oktober 2011 og har siden da fungert som en mobilisering av byens kunstscene i form av åpne atelier, utstillinger og faglig program. I tillegg til de fire store atelierfellesskapene ble Kunstakademiet inkludert i 2016.

Festivalen har som mål å synliggjøre den lokale og regionale kunstscenen for publikum og vekke interesse lokalt, regionalt og nasjonalt. Trondheim Open ønsker med dette å bidra til økt debatt og refleksjon rundt kunstneren som samfunnsmessig bidragsyter og å være en eksperimentell arena for samtidskunst. Vi legger vekt på samarbeid med kunstnere og institusjoner med forskjellige kulturelle uttrykk.

Arbeidsgruppa 2017-18 består av:

Hanna Fauske – kunstner, Trøndelag Bildende Kunstnere
Håvard Stamnes – kunstner, Lademoen Kunstnerverksteder
Randi H. Hjorth – kunstner, Gregus kunstnerverksteder
Lisa Edetun – kunstner, RAKE arbeidsfellesskap
Beate Gjersvold – kunstner, universitetsbibliotekar, Atelier Ilsvika og NTNU Universitetsbiblioteket
Thea Meinert – kunstner, frittstående atelier
Anita Björklund – økonomiansvarlig, Trøndelag Senter for Samtidskunst


About Trondheim Open

Trondheim Open is Central Norway's largest contemporary art gathering. The festival was first conducted in October 2011 and has since functioned as a mobilization of the city's art scene in the form of open studios, exhibitions and academic content. In addition to the four major studio collectives, the Academy of Fine Arts was included in 2016.

The festival aims to make the local and regional art scene more visible for the public and raise interest locally, regionally and nationally. With this, Trondheim Open wishes to contribute to increased debate and reflection around the artist as a social contributor and to be an experimental arena for contemporary art. We emphasize cooperation with artists and institutions with different cultural expressions.

The working group 2017-18 consists of:

Hanna Fauske - artist, representing TBK
Håvard Stamnes - artist, representing LKV
Randi H. Hjorth - artist, representing Gregus Kunstnerversteder
Lisa Edetun - artist, representing RAKE Arbeidsfellesskap
Beate Gjersvold - artist, university librarian, representing Atelier Ilsvika and NTNU University Library
Thea Meinert - artist, representing independent studios
Anita Björklund - financial officer, representing TSSK