Trondheim Open

ArtScene Trondheim

Skärmavbild 2018-09-17 kl. 19.21.04.png


ArtScene Trondheim er et uavhengig nettmagasin, som siden 2010, har vært Trøndelags meningsbærende arena for formidling, debatt og refleksjon om samtidskunst. ArtScene Trondheim er i dag arbeidsplass for åtte frilans kritikere, som skaper faglige diskusjoner gjennom publisering av intervjuer, kommentarer og kunstkritikk.

Digitaliseringen har endret samfunnets måte å kommunisere på – også om kunst. Våre lesevaner er annerledes enn bare for tredve år tilbake, både når det gjelder forventninger om tilgjengelighet og hurtighet. ArtSceneTrondheim jobber for å motvirke en ytterligere marginalisering av kunstfeltet ved å spre og diskutere kunstfaglig innhold i flere del- og digitale offentligheter, inkludert sosiale medier.

I redaksjonen sitter Marit K. Flåtter, Eline Bjerkan og Gustav S. Borgersen.

ArtScene Trondheim finansieres gjennom bevilgninger fra Norsk kulturråd og mottar prosjektstøtte fra  Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Stiftelsen Fritt Ord.

I tiden fram mot Trondheim Open 2018 vil ArtScene Trondheim publisere en portrettserie på instagram med en rekke kunstnere som deltar i kunstbiennalen. Portrettserien kan ses her. Under Trondheim Open 2018 inviterer ArtScene Trondheim til kritikersamtaler i utstillingene hos Kunsthall Trondheim og RAKE Visningsrom. Les mer om kritikersamtalene og utstillingene her.

trondheimkunsthall.com

ArtScene Trondheim

ArtScene Trondheim is an independent art magazine and has since 2010 been a significant local arena for transmittance, debate, and reflections on contemporary art. ArtScene Trondheim is today a workplace for eight freelance critics who initiate professional debates through publishing interviews, commentaries and art criticism. To counteract marginalisation of the art field, they endeavour to spread and discuss art-related themes in several arenas, including the social media. The editors are Marit K. Flåtter, Eline Bjerkan, and Gustav S. Borgersen.

As we approach Trondheim Open 2018, ArtScene Trondheim will publish a series of portraits at instagram, presenting artists who will be taking part in the biennale. During Trondheim Open 2018 ArtScene Trondheim invites the public to critic dialogues in the shows presented at Kunsthall Trondheim and RAKE Visningsrom.