Trondheim Open

mørkerommet

 

Mørkerommet #4

44031591_2446355308715640_4860730384280715264_n.jpg


Velkommen til Mørkerommet #4: Hanne Dahl Geving – Den som sover synder ikke. 

Mørkerommet er Teaterhuset Avant Gardens plattform for tverrkunstneriske møter og prosessvisninger kuratert av Tobias Liljedahl, som denne gangen arrangeres i samarbeid med kunstbiennalen Trondheim Open. 

Hanne Dahl Geving er en trøndersk kunstner som arbeider i krysningen mellom visuelle bilder, lyd og performancekunst. Kjernen i arbeidet hennes springer ut ifra et ønske om å vekke følelser hos tilskueren igjennom å iscenesette emosjonelle tilstander. Ved bruk av personlige fortellinger tas publikum med inn i ulike situasjoner preget av lengsel og sårbarhet.

«Den som sover synder ikke» er en videreføring av Gevings mastergradsprosjekt ved samme navn fra Mittuniversitet / Mid Sweden University (2018). Prosjektet var opprinnelig en videoinnstallasjon, men til Mørkerommet #4 Trondheim Open ønsker Geving å utforske prosjektet i en annen kontekst, med bruk av andre kunstneriske medier. «Den som sover synder ikke» vil denne gang ta form av en lydinstallasjon, hvor lydbildet uttrykker øyeblikk av ekte og fiksjonell sorg.

I denne videreføringen av arbeidet ønsker Geving å sette fokus på hvordan vi forholder oss til vonde emosjoner og erfaringer, og utforsker dette som en presserende sosial og politisk sak i samfunnet.

Les mer om prosjektet her!

Programmet er laget gjennom en åpen invitasjon til kunstnere i regionen om å søke med prosjekter. Mørkerommet kurateres og arrangeres i samarbeid med kunstneren Tobias Liljedahl.

Teaterhuset Avant Garden er Trondheim og Midt-Norges hovedscene for prosjektbasert og turnerende dans og teater. Teatret er et offentlig støttet programmerende teater, som hver sesong setter sammen et program bestående av profesjonell scenekunst fra hele verden. 

Teaterhuset Avant Garden byr på et bredt og mangfoldig program innenfor ulike sjangre og kunstformer: dans, konsertforestillinger, tekstbasert teater, performanceteater, dokumentarisk teater, live film og utallige kombinasjoner av disse.  

Teaterhuset Avant Garden er også opptatt av kunst for barn og unge, og av å formidle ny samtidsorientert scenekunst av høy kvalitet til disse målgruppene. Ved siden av eget program, samarbeider teateret fast med Trøndelag Fylkeskommune om programmering av scenekunst i Den kulturelle skolesekken.  

Teaterhuset Avant Garden
Olav Tryggvasons gate 5

30. Oktober
kl 19.00, kl 19.30 og kl 20.00
NB. Begrenset plass på visningene. Første mann til mølla-prinsippet gjelder.

Facebookarrangement: facebook.com/events/316916162222605

www.avantgarden.no/program/morkerommet-4-2/
www.facebook.com/avantgarden.no