Trondheim Open

Lademoen Kunstnerverkeder

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er et produksjonsfellesskap for profesjonelle kunstnere lokalisert ved gamle Lademoen skole. 

 

Lademoen Kunstnerverkeder

Foto: Kristine Wathne

Foto: Kristine Wathne

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er et produksjonsfellesskap for profesjonelle kunstnere lokalisert ved gamle Lademoen skole. 

38 kunstnere har hver sine atelierer og tilgang på fellesverksteder for arbeid med tre, metall, grafikk, foto, video og digitale media. Bygget har også to prosjektrom og et uteverksted. LKV har siden 1996 driftet en internasjonal gjestekunstnerordning med to gjesteatelier og gjesteleiligheter. I tillegg drifter LKV visningsrommet Babel (2006) som blant annet presenterer gjestekunstneres arbeid for et bredere publikum.

Åpningstider: 3. november, kl. 11 - 16

Omvisning: kl. 12 og kl 14

Åpne atelier, Trondheim Open 2018:

Tore Reisch
Per Kristian Nygård
Märit Aronsson
Merete Morgenstjerne
Marius Amdam
Kristina Karlsen
Hermann Isaksen
Grethe Britt Fredriksen
Ellen Sofie Griegel
Carlos Alberto Correia
Anne-Tove Huse
Øyunn Husveit
Jan Eirik Evjen
Anne Helga Henning
Andreas Schille
Markus Lantto
Torhild Aukan
Håvard Stamnes
Barbro Maria Tiller
Ann Lundstrøm
Kari Elise Mobeck
Yahya Khider
Karianne Stensland
Mujahed Khallaf
Yanir Shani
Elisabet Alsos Strand
Hannah Mjølsnes
Kim Kvello
Matilde Westavik Gaustad
Mariia Drachuk

http://lkv.no

Adresse: Mellomveien 5