Trondheim Open

Lademoen Kunstnerverkeder

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er et produksjonsfellesskap for profesjonelle kunstnere lokalisert ved gamle Lademoen skole. 

 

Lademoen Kunstnerverkeder

Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) er et produksjonsfellesskap for profesjonelle kunstnere lokalisert ved gamle Lademoen skole. 

38 kunstnere har hver sine atelierer og tilgang på fellesverksteder for arbeid med tre, metall, grafikk, foto, video og digitale media. Bygget har også to prosjektrom og et uteverksted. LKV har siden 1996 driftet en internasjonal gjestekunstnerordning med to gjesteatelier og gjesteleiligheter. I tillegg drifter LKV visningsrommet Babel (2006) som blant annet presenterer gjestekunstneres arbeid for et bredere publikum.

http://lkv.no

Adresse: Mellomveien 5

 Foto: Kristine Wathne

Foto: Kristine Wathne