Trondheim Open

Levart

 

Presentasjon av Park med LevArt

LevArt-2.jpg

PARK. er et prosjekt i LevArt som er knyttet til endringen av den gamle skolegården rundt LevArts lokaler i Levanger til en ny park. Gjennom samarbeid med kunstnere, arkitekter og publikum tester vi den offentlige kunstens potensiale som et utgangspunkt for en utprøvende allmennings-praksis; et sted for sosiale drømmer, kollektive forventninger og et uformelt men ikke uforpliktende samkvem mellom livsformer og kulturer - som de tar med seg til Trondheim Open.

LevArt er en ikke-kommersiell virksomhet i Levanger som initierer og tilrettelegger for samtidskunstprosjekter, som utstillinger, workshops, seminar og kunstproduksjoner i offentlige, private eller halvprivate rom. LevArt henvender seg til et lokalt publikum, så vel som et interessert og spesialisert publikum utenfor Levanger. LevArt har prosjektrom og visningsmuligheter i det gamle middelskolebygget, “Gulbygget”, i Levanger sentrum, men tar gjerne i bruk andre steder og sammenhenger for sine produksjoner.

K.U.K.
Kjøpmannsgata 36 -38

Tid - Informasjon kommer

www.levart.no