Trondheim Open

Levart

 

Presentasjon av PARK. med LevArt

LevArt-2.jpg

PARK. er et prosjekt i LevArt som er knyttet til endringen av den gamle skolegården rundt LevArts lokaler i Levanger til en ny park. Gjennom samarbeid med kunstnere, arkitekter og publikum tester vi den offentlige kunstens potensiale som et utgangspunkt for en utprøvende allmennings-praksis; et sted for sosiale drømmer, kollektive forventninger og et uformelt men ikke uforpliktende samkvem mellom livsformer og kulturer - som de tar med seg til Trondheim Open.

LevArt er en ikke-kommersiell virksomhet i Levanger som initierer og tilrettelegger for samtidskunstprosjekter, som utstillinger, workshops, seminar og kunstproduksjoner i offentlige, private eller halvprivate rom. LevArt henvender seg til et lokalt publikum, så vel som et interessert og spesialisert publikum utenfor Levanger. LevArt har prosjektrom og visningsmuligheter i det gamle middelskolebygget, “Gulbygget”, i Levanger sentrum, men tar gjerne i bruk andre steder og sammenhenger for sine produksjoner.

Levart holder presentasjonsrommet på K.U.K. åpent non-stop, delvis ubetjent, i hele biennaleperioden.
I tillegg presenterer de:
Common Meal, med Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg.
Common Works, foredrag, lesegruppe og presentasjon.
Assembly, foredrag og opplesing med Mari Sanden

Kjøpmannsgata Ung Kunst
Kjøpmannsgata 36 - 38


27. oktober - 4. november
Mandag - fredag kl. 15 - 19
lørdag og søndag kl. 12 - 18

30. oktober kl 20: Common Meal
31. oktober kl 19.30: Common Works
2. november kl 17: Assembly


www.levart.no


LevArt and PARK

The PARK. project works with the anticipation linked to the planned transformation of the old schoolyard around LevArt’s premises into a new park. Through collaborations with artists, architects and audiences, we explore the potential of public art as a practice of communing: creating a space for social dreaming, collective expectations and an informal but committed cohabitation between many forms of life and cultures. This is what we bring with us to Trondheim Open.

LevArt is a non-profit operation which initiates and facilitates contemporary art projects. The projects can take many different forms, such as exhibitions, workshops, seminars, and art productions in public, private or semi-private spaces. Gulbygget, a former school in the centre of Levanger, houses LevArt’s project room and exhibition spaces. In addition to these premises, LevArt uses different sites and contexts for its productions, both in Levanger and elsewhere.