Trondheim Open

Kunstnersamtale

Gustav Svihus Borgersen i samtale med Marit Roland og Nina Grieg

web-IMG_3209.jpg

I forbindelse med utstillingene “Paper Drawing #28” til Marit Roland og “Yonder” til Nina Grieg, som vises i Trondhjems Kunstforening under Trondheim Open 2018, inviterer vi til en samtale mellom kunstnerne og kunsthistoriker Gustav Svihus Borgersen.

Både Marit Roland og Nina Grieg omtaler utstillingsrommet som en ressurs og en begrensning. Hvordan verk møter rom og hvordan de to kunstnerne jobber seg inn i utstillingsrommet, vil stå sentralt i kunstnernes samtale med kunsthistoriker Gustav Svihus Borgersen. Denne problematikken har kanskje også overføringsverdi til en mer generell debatt, om hvordan vi alle forholder oss til og erfarer våre visuelle rammer?

Marit Roland er en kunstner som jobber med tegning på et utvidet felt: I motsetning til strek som todimensjonal linje på papir, manifesteres Rolands strek gjennom fysiske handlinger med romlig karakter. Hun tegner med istedenfor på papiret og lager på denne måten skulpturelle tegninger i utstillingsrommet. Verket er resultat av en dialog mellom kunstneren, papirets egenskaper og rommet verket befinner seg i.

Nina Grieg har sin bakgrunn fra maleri, og har de siste årene arbeidet parallelt med maleri og objekter/skulptur. Hun jobber fram romlige verk i møtet mellom det to- og tredimensjonale, hvor plassering i rommet underbygger spenningen i arbeidet. Hun er opptatt av persepsjon, og referanser til natur og  fysiske betingelser er gjentagende i hennes arbeid.

Gustav Svihus Borgersen er universitetslektor på Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU. Han er kunstkritiker og skriver blant annet for kunsttidsskriftet Billedkunst, Adresseavisen og ArtScene Trondheim.


Trondhjems Kunstforening
Bispegata 9A

31. oktober
kl 17 - 18

Facebookarrangement: facebook.com/events/307704543294834

www.tkf.no


Artist Dialogues in Trondhjems Kunstforening with Gustav Svihus Borgersen, Marit Roland, and Nina Grieg.

Both Marit Roland and Nina Grieg regard the exhibition premises as a resource and a limitation. How an artwork meets the premises and how the two artists come to terms with the exhibition space, will be central themes in the talk with art historian Gustav Svihus Borgersen. These themes may perhaps tie in with a more general debate about how we all relate to and experience our visual frameworks?