Trondheim Open

kunsthall

Strømmer av følelser, kropper av malm
på Kunsthall Trondheim

Liv Bugge

Liv Bugge

Strømmer av følelser, kropper av malm (13. sept – 21. des) er en gruppeutstilling kuratert av Lisa Rosendahl

Utvinning er et fenomen som vanligvis assosieres med fossilt brennstoff, som olje og gass, eller gruvedrift i forbindelse med (?) metaller og mineraler. I den digitale æraen har forestillingen om utvinning ekspandert til og med ytterligere, til å omfatte digitale- og virtuelle valutaer så vel som kommersialiseringen av menneskelige følelser og atferdsmønstre gjennom sosiale medier. I det 21. århundret synes utvinningsparadigmet å være uten grenser. Godt underveis er planer for utvinning av territorier som tidligere ikke var mulige å nå, som dypvannsbunnen og himmellegemer. Hele tiden blir mengdene med persondata som vi etterlater mens vi lever våre dagligdagse liv fanget opp, kartlagt og tjent profitt fra, der til og med de mest intime aspektene ved våre sinn og kropper blir kommersialisert.

Deltagende kunstnere: Lise Autogena & Joshua Portway, David Blandy, Liv Bugge, Sean Dockray, Bodil Furu, Marianne Heier, Louis Henderson, Lawrence Lek, Hanna Ljungh, Rikke Luther, Ignas Krunglevičius, Eline McGeorge, Karianne Stensland, Anja Örn, Tomas Örn & Fanny Carinasdotter

Kunsthall Trondheim er en ny institusjon for samtidskunst på internasjonalt nivå. Kunsthall Trondheim skal styrke den lokale kunstscenen, og være den sentrale arenaen for samtidskunst i Trondheim by og Trøndelagsregionen. I tillegg til utstillinger vil kunsthallens lokaler ukentlig være en arena for et dynamisk program – konserter, performancer, video screenings, foredrag og poesiopplesninger. 

Kunsthall Trondheim / Kongensgate 2

27. oktober 17.00: Kritikersamtale i samarbeid med Trondheim Open og Artscene Trondheim mellom Carl Martin Faurby, Eline Bjerkan og Øyvind R. Kvarme       

Åpningstider

Tirsdag–Søndag: 12 –18
Torsdag: 12 – 20

Facebookarrangement: facebook.com/events/257187248336702/

kunsthalltrondheim.no
instagram.com/kunsthalltrondheim

Kunsthall Trondheim

Kunsthall Trondheim is a new contemporary art institution with international focus, which aims to strengthen the local art scene.

The group show Rivers of Emotion, Bodies of Ore (13.09–21.12,18) connects the extraction of minerals from the earth with data- and virtual currency mining, as well as with the commodification of human emotions and behaviours through social media.