Trondheim Open

kunstforeningen

Utstilling på Trondhjems Kunstforening

Nina Grieg - Yonder#7

Nina Grieg - Yonder#7

Under Trondheim Open 2018 vises tre separate utstillinger i Trondhjems Kunstforening: Marit Roland: “Paper Drawing #28” og Nina Grieg: “Yonder” i 2. etasje, og “Dobbelsyn. Malerier og trykk 2017-18” av den lokale kunstneren Per Formo, i 1. etasje. 

Marit Roland er en kunstner som jobber med tegning på et utvidet felt: I motsetning til strek som todimensjonal linje på papir, manifesteres Rolands strek seg gjennom fysiske handlinger med romlig karakter. Hun tegner med istedenfor på papiret og lager på denne måten skulpturelle tegninger i utstillingsrommet. 

Det enkelte verk er resultat av en dialog mellom kunstneren, papirets egenskaper og rommet verket befinner seg i. “Det er en performativ og krevende prosess å sette opp et nytt verk ved de ulike visningsstedene. Jeg har ingen arbeider i reserve om noe skulle gå galt. Ved å jobbe på denne måten opplever jeg en ærlighet og sårbarhet jeg savnet da jeg i hovedsak drev med figurativ tegning. Verkets tilblivelse og skjørhet er en like stor bestanddel av verkene som hva man fysisk ser i utstillingsrommet,” sier kunstneren. 

Marit Roland forholder seg til tegning som handling og idé, der det forgjengelige og foranderlige er kontinuerlig undersøkt og utfordret. 

Nina Grieg har sin bakgrunn fra maleri, og har de siste årene jobbet parallelt med maleri og skulptur. Hun er opptatt av persepsjon, og referanser til natur og  fysiske betingelser går igjen i hennes arbeid. 

Grieg undersøker mulighetene og begrensingene i måten vi erfarer omverdenen på, både kroppslig og mentalt. Gjennom brudd med formale rammer og tradisjonelle materialer utforsker hun mulighetenefor å vise til noe man ikke nødvendigvis kan se, men sanse. I serien Yonder, som betyr fjernt men innen synsvidde, har hun tatt utgangspunkt i silhuetter av landskap. Prosjektet tangerer mellom å undersøke maleriske fremstillinger av silhuetter, og videre persepsjon av disse gjennom omforming til tredimensjonale, håndterbare objekter. Maleriene består av tjære på papir.

Tyngdekraften er et viktig element i både maleriene og skulpturene, ved at de renner, henger eller står i spenn, og fungerer som et felles lodd og referanse til vår orientering i omverden. Grieg viser også nye støpte objekter i forlengelse av serien Yonder.

Per Formo er en kunstner genuint opptatt av det å se, og har viet sin kunstpraksis til å oppfordre oss til å utforske synserfaringen. Foran bildene til Per Formo må man se, og så se igjen - på en annen måte. Kunstneren ønsker å lage bilder som ikke er statiske, bilder som kan etablere en labil og flertydig visuell situasjon for derved å sabotere synets behov for gjenkjenning av entydig definerte enheter.

Med sine sterke, talende farger blir Formo ofte brukt til utsmykkingsoppdrag. Bildene i utstillingen Dobbelsyn. Malerier og trykk 2017-18viser arbeider fra to ulike grupper bilder med arbeidstitlene Linjevokabular og Proporsjonsmoduler og kan forhåpentligvis fungere som en stimulans til å forsøke å betrakte alt på nytt og på nye måter. De er også en oppfordring til å nyte synets gleder, lysten ved det synlige, skjønnheten i den synlige verden.

Trondhjems Kunstforening(TKF) er en medlemsforening stiftet i 1845 og er en av de eldste kunstinstitusjonene i Norge. Foreningens formål er å vise, formidle, og støtte norsk samtidskunst, samt å være en møteplass for kunst, kultur, og debatt. TKF holder til i den gamle bispeboligen i Trondheim og utstillingsarealet omfatter to etasjer.

Trondhjems Kunstforening / Bispegata 9A

31. Oktober: Panelsamtale med kunstnerene

Åpningstider under Trondheim Open:
Man - Tirs og Fre - Søndag: kl 12:00 - 16:00   
Ons og Tors: kl 12:00 - 18:00

Facebookarrangement: facebook.com/events/328195737928634

www.tkf.no
www.facebook.com/trondhjemskunstforening


Trondhjems Kunstforening: Marit Roland: “Paper drawings #28,” Nina Grieg: “Yonder,” and Per Formo: “Dobbeltsyn. Malerier og trykk 2017-18.”

In the course of Trondheim Open 2018 there will be two separate exhibitions at Trondhjems Kunstforening: Marit Roland: “Paper drawings #28” and Nina Grieg: “Yonder” on the first floor, and “Dobbeltsyn. Malerier og trykk 2017-18” by local artist Per Formo on the ground floor. Roland draws with instead of on the paper, and thus makes sculptural drawings in the gallery space. Grieg works with painting and sculpture and studies perception with reference to nature and physical conditions. Formo is an artist who is genuinely concerned with vision and has devoted his artistic work to exploring the experience of seeing.