Trondheim Open

kunstforeningen

Utstilling på Trondhjems Kunstforening

  Nina Greig - Yonder#7

Nina Greig - Yonder#7

Under Trondheim Open 2018 vises to separate utstillinger i Trondhjems Kunstforening: Marit Roland: “Paper drawings #28” og Nina Grieg: “Yonder”  i 2. etasje, og Dobbeltsyn. Malerier og trykk 2017-18 av den lokale kunstneren Per Formo, i 1. etasje.

Marit Roland er en kunstner som jobber med tegning på et utvidet felt: I motsetning til strek som todimensjonal linje på papir, manifesteres Rolands strek seg gjennom fysiske handlinger med romlig karakter. Hun tegner med istedenfor på papiret og lager på denne måten skulpturelle tegninger i utstillingsrommet.

Det enkelte verk er resultat av en dialog mellom kunstneren, papirets egenskaper og rommet verket befinner seg i. “Det er en performativ og krevende prosess å sette opp et nytt verk ved de ulike visningsstedene. Jeg har ingen arbeider i reserve om noe skulle gå galt. Ved å jobbe på denne måten opplever jeg en ærlighet og sårbarhet jeg savnet da jeg i hovedsak drev med figurativ tegning. Verkets tilblivelse og skjørhet er en like stor bestanddel av verkene som hva man fysisk ser i utstillingsrommet,” sier kunstneren.

Marit Roland forholder seg til tegning som handling og idé, der det forgjengelige og foranderlige er kontinuerlig undersøkt og utfordret.

Nina Grieg har sin bakgrunn fra maleri, og har de siste årene jobbet parallelt med maleri og objekter/skulptur. Hun er opptatt av persepsjon, og referanser til natur og  fysiske betingelser er gjentagende i hennes arbeid. I møte med maleriene og objektene, undersøker hun mulighetene og begrensingene i måten vi erfarer omverdenen på, både kroppslig og mentalt.

Hennes malerier består av tjære på papir. Tjærens egenart som viskositet og flyt (rettes til: viskos og flytende?) blir benyttet for å skape maleriske fremstillinger av landskap, montert med gummibånd. Ved å bruke tjære på papir, vekker Grieg hos tilskueren andre sanseopplevelser enn det man normalt føler i møte med kunst, og tilskuerens tidligere opplevelse med tjære kan blandes inn i opplevelsen av kunsten.

Nina Griegs skulpturer i utstillingen er del av serien Yonder, som betyr fjernt men innenfor synsvidde. De tar utgangspunkt i silhuetter av landskap og tangerer mellom å undersøke billedlige fremstillinger av silhuetter og videre persepsjon av disse gjennom omforming til tredimensjonale, håndterbare objekter. Tyngdekraften er et viktig element i både maleriene og objektene, og fungerer som en felles referanse og lodd i vår orientering av omverdenen.

Per Formo er en kunstner genuint opptatt av det å se, og har viet sin kunstpraksis til å oppfordre oss til å utforske synserfaringen. Foran bildene til Per Formo må man se, og så se igjen - på en annen måte. Kunstneren ønsker å lage bilder som ikke er statiske, bilder som kan etablere en labil og flertydig visuell situasjon for derved å sabotere synets behov for gjenkjenning av entydig definerte enheter.

Med sine sterke, talende farger blir Formo ofte brukt til utsmykkingsoppdrag. Bildene i utstillingen Dobbelsyn. Malerier og trykk 2017-18 viser arbeider fra to ulike grupper bilder med arbeidstitlene Linjevokabular og Proporsjonsmoduler og kan forhåpentligvis fungere som en stimulans til å forsøke å betrakte alt på nytt og på nye måter. De er også en oppfordring til å nyte synets gleder, lysten ved det synlige, skjønnheten i den synlige verden.

Trondhjems Kunstforening (TKF) er en medlemsforening stiftet i 1845 og er en av de eldste kunstinstitusjonene i Norge. Foreningens formål er å vise, formidle, og støtte norsk samtidskunst, samt å være en møteplass for kunst, kultur, og debatt. TKF holder til i den gamle bispeboligen i Trondheim og utstillingsarealet omfatter to etasjer.

Trondhjems Kunstforening / Bispegata 9A

31. Oktober: Panelsamtale med kunstnerene

Åpningstider under Trondheim Open:
Man - Tirs og Fre - Søndag: kl 12:00 - 16:00   
Ons og Tors: kl 12:00 - 18:00

www.tkf.no
www.facebook.com/trondhjemskunstforening