Trondheim Open

Hovedbase

Hovedbase på Kjøpmannsgata Ung Kunst

Foto: Hanna Fauske

Foto: Hanna Fauske

Lokalene til Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K.) er Trondheim Opens hovedbase under årets biennale. Bygården ligger i Kjøpmannsgata i Trondheim sentrum, perfekt lokalisert som et bindeledd mellom Trondheim Opens mange arrangementer.

Her vil du blant annet kunne få informasjon om de ulike arrangementene under biennalen og praktisk info, ta en kaffe eller et glass vin i biennalekafeen, kjøpe noe i Trondheim Opens eget kunstmarked og besøke punktet visningsroms open call-utstilling.

Kjøpmannsgata Ung Kunst er initiert og finansiert av billedkunstneren Kjell Erik Killi-Olsen, som kjøpte eiendommen med en visjon om et nytt møtested for kunst og kultur i Trondheim med fokus på yngre kunstnere. K.U.K. er en unik gave både i nasjonal og internasjonal sammenheng, gitt fra billedkunstneren til Trondheim og byens innbyggere. Gaven omfatter også en samling på nærmere 1000 kunstverk. Planleggingen har foregått over flere år, og med kjøpet av bygården sommeren 2017 startet prosessen med å gjøre det om til Trondheims nyeste arena for kunst. Deler av bygningsmassen skal bevares eller tilbakestilles, noe skal rives og mye skal bygges. Når kunsthuset står ferdig vil det romme et utstillingsareal på rundt 400 m2, en arena for konserter og sceneoppsetninger, serveringssted, atelier og kunsterresidens.

K.U.K. skal vise utstillinger av både nasjonale og internasjonale kunstnere. Det planlegges parallelle utstillingsprogram hvor deler av lokalene har flerårige utstillinger, mens andre har et hyppigere utstillings-skifte. Noe av arealet vil være forbeholdt spontane prosjekter og gi rom for yngre og mindre etablerte kunstnere. Kunsthuset vil ha et høyt aktivitetsnivå og tilby arrangementer som konserter, foredrag og kurs knyttet opp mot utstillingsprogrammet. Planlagt åpning av K.U.K. er høsten 2019.

Kjøpmannsgata Ung Kunst
Kjøpmannsgata 36 - 38

Åpningstider
Man - Fredag kl 14 - 23
Lørdag og søndag kl 12 - 23


Headquarters at Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K.)

The premises of Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K.) are the headquarters of Trondheim Opens during the biennale. The block lies in the centre of town, perfectly situated as a link between the many events taking place during the biennale. Here you may find information about the various biennale events, including practical information. You may also take a coffee or a glass of wine in the biennale cafe, buy something from the Trondheim Open art market or visit the open call exhibition of punktet visningsrom.  

Kjøpmannsgata Ung Kunst is initiated and run by visual artist Kjell Erik Killi-Olsen who bought the property in the summer of 2017, envisioning a new meeting-place for art and culture in Trondheim, with a particular focus on younger artists.  Renovations are well underway and when they are finished the building will offer an exhibition area of ca. 400 m², an arena for concerts and stage performances, a restaurant, a studio and artist residence. The art house will present national and international artists, it will offer exhibition space to less established artists and also house Killi Olsen’s own collection. According to the plan, the opening of K.U.K. will be in the autumn of 2019.
 

IMG_9704.JPG