Trondheim Open

Kritikersamtaler

Kritikersamtaler
 

I følge Dag Solhjell var kritikeren den aller første publikummer og det som dannet utgangspunktet for en kunstoffentlighet. Under Trondheim Open inviterer ArtScene Trondheim til kritikersamtaler i Kunsthall Trondheim og RAKE visningsrom, hvor de sammen med Carl M. Faurby/Kunsthallen og Charlotte Rostad/RAKE vil diskutere deres respektive utstillinger fra både et faglig og subjektivt ståsted.

Samtalene vil foregå mellom Eline Bjerkan, Øyvind R. Kvarme og Carl Martin Faurby på Kunsthall Trondheim, og mellom Marit K. Flåtter, Gustav S. Borgersen og Charlotte Rostad på RAKE Visningsrom. Les om selve utstillingene her: Kunsthall Trondheim / RAKE


Kunsthall Trondheim
27. oktober kl 17 - 18

Rake Visningsrom
28. oktober kr 16 - 17

trondheimkunsthall.com
kunsthalltrondheim.no
rake.trondheim.no/visningsrom