Trondheim Open

informasjon for kunstnere


Trondheim Open 2018 er overstått. Stort takk til alle kunstnere og andre involverte for en fantastisk innsats!

Følg oss her og på sosiale medier for smakebiter og informasjon om Trondheim Open 2020.

Foto: Kristine Wathne

Foto: Kristine Wathne