Trondheim Open

Atelier Ilsvika

 

Atelier Ilsvika

Atelier Ilsvika er et arbeids- og atelierfellesskap i Trondheim for profesjonelle utøvere innenfor foto, arkitektur, design, billedkunst og kunsthåndverk, landskapsarkitektur, produktutvikling og journalistikk. 


Atelier Ilsvika holder til i den gamle Spikerfabrikken på Ilsvika, og har ca. 55 medlemmer på huset. Medlemmene disponerer 1300 m2, som inkluderer fotostudio, snekkerverksted, keramisk verksted, lakk- og malingsrom, små og store prosjektrom, møterom og lager. Atelier Ilsvika ble etablert i år 2000 med bakgrunn i et ønske om å skape egne arbeidsplasser og jobbe sammen med kunst og kultur. De enkelte bedriftene og menneskene i fellesskapet jobber både individuelt og i fellesskap om oppdrag for næringslivet og det offentlige.

http://atelierilsvika.no

Adresse: Mellomila 56

 Foto: Kristine Wathne

Foto: Kristine Wathne