Trondheim Open

Gregus Kunstnerverksteder

Gregus Kunstnerverksteder inneholder 12 atelierer og kunstnerne holder verkstedene sine åpne på lørdag. Teknikker kunstnerne arbeider med er maleri, grafikk, glass, tekstile teknikker, collage, installasjoner og objekter.

 

Gregus kunstnerverksteder

Gregus Kunstnerverksteder inngår som viktig del av kulturbyen Lademoen og består av 12 kunstnere (11 billedkunstnere og kunsthåndverker, og en forfatter).

Atelierene er lokalisert i 2. og 3. etg av den gamle margarinfabrikken i Gregus gate 7. Trondheim Kommunale Kulturskole disponerer for tiden 1. etasjen av bygningen.

http://greguskunst.blogspot.no

Adresse: Gregus gate 7

 Foto: Kristine Wathne

Foto: Kristine Wathne