Trondheim Open

Gregus Kunstnerverksteder

Gregus Kunstnerverksteder inneholder 12 atelierer og kunstnerne holder verkstedene sine åpne på lørdag. Teknikker kunstnerne arbeider med er maleri, grafikk, glass, tekstile teknikker, collage, installasjoner og objekter.

 

Gregus kunstnerverksteder

I Gregus kunstnerverksteder arbeider 12 kunstnere (11 billedkunstnere og kunsthåndverkere, og en forfatter).

Historien begynte i 1988 da en rekke kunsthåndverkere og billedkunstnere, da hovedsakelig innenfor tekstilkunstfeltet, opprettet et atelierfellesskap i samarbeid med Trondheim Kommune. Den gamle husmorskolen i Dronningens gate 29 var atelierfellesskapets adresse i 10 år. I 1998 flyttet kunstnerne fra midtbyen til den gamle margarinfabrikken i Gregus gate på Lademoen. Atelierfellesskapet tok da navnet Gregus Kunstnerverksteder og har nå holdt til der i 20 år.

Atelierene er lokalisert hovedsakelig i 2. og 3. et. og Trondheim kommunale kulturskole disponerer for tiden det meste av 1. etasje i bygningen.

http://greguskunst.blogspot.no

Adresse: Gregus gate 7

 Foto: Kristine Wathne

Foto: Kristine Wathne