Trondheim Open

Galleri Ismene

 

Grafiske Teknikker på Galleri Ismene
 

Grafikk har alltid stått sentralt i Galleri Ismene, og under Trondheim Open 2018 ønsker de å formidle både det store mangfoldet i grafiske teknikker, samt å gi betrakteren et innblikk i håndverket som ligger til grunn for et ferdig grafisk arbeide. Utstillingen består av pedagogiske montasjer av trykkplater, stadietrykk og filmfremvisninger fra trykkeprosessene, i tillegg til det ferdige resultatet. Parallelt vises en minneutstilling over den store danske kunstneren Per Kirkeby som døde i år.

Galleri Ismene ligger på Ilevollen i Trondheim og har siden oppstarten i 1982, vært et av Norges ledende privatgallerier, med hovedvekt på norsk og internasjonal billedkunst. Parallelt med kontinuerlig utstillingsvirksomhet, driver galleriet åtte grafikklubber og edisjonsvirksomhet av grafiske opplag. I tilknytning til galleriets lokaler finnes også en kunstbokavdeling og rammeverksted.

Galleri Ismene
Ilevollen 34

25. Oktober kl 19 - Åpning av utstilling
2. November kl 19 - 23 - Senfredag i galleriet

Facebookarrangement:
facebook.com/events/244704672870314

Åpningstider:
Hverdager 09-17
Lørdager 11-14
Søndager 12-15

www.ismene.no/wordpress

Graphic techniques at Galleri Ismene

Graphic art has always been a focal point at Galleri Ismene, and during Trondheim Open 2018 they wish to give the visitors an idea of the wide range of graphic techniques and to give us a better idea of the craft involved when making graphic art. In addition to the finished results, the exhibition consists of instructive mountings of printing plates, trial prints, and films showing the work process. In parallel, a commemorative exhibition will be presented, showing works by the great Danish artist Per Kirkeby who died this year.