Trondheim Open

Galleri Ismene

 

Grafiske Teknikker på Galleri Ismene
 

Grafikk har alltid stått sentralt i Galleri Ismene, og under Trondheim Open 2018 ønsker de å formidle både det store mangfoldet i grafiske teknikker, samt å gi betrakteren et innblikk i håndverket som ligger til grunn for et ferdig grafisk arbeide. Utstillingen består av pedagogiske montasjer av trykkplater, stadietrykk og filmfremvisninger fra trykkeprosessene, i tillegg til det ferdige resultatet. Parallelt vises en minneutstilling over den store danske kunstneren Per Kirkeby som døde i år.

Galleri Ismene ligger på Ilevollen i Trondheim og har siden oppstarten i 1982, vært et av Norges ledende privatgallerier, med hovedvekt på norsk og internasjonal billedkunst. Parallelt med kontinuerlig utstillingsvirksomhet, driver galleriet åtte grafikklubber og edisjonsvirksomhet av grafiske opplag. I tilknytning til galleriets lokaler finnes også en kunstbokavdeling og rammeverksted.

Galleri Ismene
Ilevollen 34

25. Oktober kl 19 - Åpning av utstilling
2. November kl 19 - 23 - Senfredag i galleriet

Åpningstider:
Hverdager 09-17
Lørdager 11-14
Søndager 12-15

www.ismene.no/wordpress