Trondheim Open

det vi ikke ser

 

Panta Rei Danseteater
«Det vi ikke ser»

Det vi ikke ser

Det vi ikke ser

I en travel og kaotisk hverdag har vi behov for å finne øyeblikk av ro når vi kommer hjem. Med utgangspunkt i dette behovet har Panta Rei Danseteater skapt en helt spesiell danseforestilling som kommer hjem til oss. Hjem til de rommene vi lever hverdagen vår i; stuer, hager, cafeer og byrom.

I Det vi ikke ser undersøker fire unge kvinner hvilke tanker, følelser og erkjennelser som kommer til overflaten i det vi finner øyeblikk av ro. Forestillingen tilpasser seg hvert nye spillested, hvert nye hjem. Gjennom bruk av gester og rytme, samspill mellom danserne, sangeren og publikum vil hver versjon av Det vi ikke ser bli en unik, intim og spesiell opplevelse.

Under Trondheim Open vil forestillingen vises i kunstnerens ateliérrom på Lademoen Kunstnerverksted. Det settes opp to forestillinger i to forskjellige rom.

Medvirkende:
Anne Holck Ekenes, Pia Holden, Erik Kaiel, Julie Steinjord Mjøen, Marthe Aagesen, Rebecka Lange, Ingvild Mæhle Skjøtskift

Forestillingen presenteres gjennom  Dansenett Norge og DansiT

Dansenett Norge er et turnénettverk som arbeider for å gjøre norsk og internasjonal dansekunst tilgjengelig for et stort og engasjert publikum i hele landet. Fokus på publikumsbyggende aktiviteter og styrking av relasjonen mellom publikum og arrangørleddet er viktig for nettverket. Dansenett Norge er et samarbeid mellom noen av Norges viktigste aktører for visning av samtidig dansekunst, hvor DansiT er regional koordinator i Midt-Norge. DansiT er et kompetansesenter for dansekunst i Trondheim og Midt-Norge, og arbeider for økt aktivitet og synlighet av dansekunst i regionen, og etablerer kontakt mellom regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere og organisasjoner/institusjoner.

Lademoen Kunstnerverkster
Mellomveien 5

4. November
Kl 13: 
På atelieet til Barbro Tiller
Kl 15:
På atelieet til Anne - Tove Huse

Facebookarrangement:
facebook.com/events/268860223969267
 

www.dansit.no
www.pantareidanseteater.com
www.dansenettnorge.no
www.dansenshus.com


Panta Rei Danseteater: «Det vi ikke ser»
Panta Rei Dance Theatre has created a very special dance performance which comes to our homes, to the rooms where we spend our everyday lives: living rooms, gardens, cafes, and public places. Through the use of gestures and rhythm, interplay between dancers, the singer and the public, every version of «Det vi ikke ser» becomes a unique, intimate and special experience. In the course of Trondheim Open the performance will be performed in the artist’s studio at Lademoen Kunstnerverksted. There will be two performances in two different rooms.