Trondheim Open

Nyhetsarkiv

Åpne atelier utenom fellesskapene

Annika Borg

Søndag 13.11, 14.30-17.30
Valøyvegen 12
www.aborg.no

Annika Borg disponerer Trondheim kommunes kunstneratelier ved Tempe helse- og velfedssenter. Hun arbeider med en form for konseptkunst hvor prosess og idé står sentralt.

Arbeidsprosessen består av handling, samling, transformering, visualisering. Det kunstneriske materialet er tall samlet fra daglige terningkast. Kombinasjonen av systemer og tilfeldigheter, og bruk av ulike tegn og regler, fører fram til de eksakte resultatene. Det daglige grunnprosjektet har nå pågått i 22 år og er i stadig utvikling. For tiden pågår en utforsking i todimensjonal form som tegning, tredimensjonalt som skulptur og tidsdimensjonalt som installasjon.

Annika Borg works with a form of conceptual art where the process and the idea is central. The working process consists of action, collection, transformation and visualization. The artistic material are numbers compiled from daily rolling of dice. The combination of systems and coincidences, and the use of various signs and rules, shapes the results. This daily base project has now been going on for twenty-two years, and is constantly evolving.


Egil Bauck-Larsen

Søndag 13.11, 14.30-17.30
Brattørveita 10
www.bauck.no

Skulptør med eget verksted i sentrum.

Sculptor with his own workshop in the city center.


Dolores Capdevila

Søndag 13.11 kl. 14.30-17.30
Flakkhaugen 5 (Flakk)

Dolores Capdevila holder til på Flakk, ca 13 km utenfor Trondheim sentrum.

Dolores Capdevila beskriver seg selv som en fortellende maler. “Jeg liker å fortelle historier. Tid, hukommelse og barndom har en nøkkelrolle i mitt maleri. Ideene kommer mer fra en følelse enn et konsept. Og denne første følelsen som var utgangspunktet styrer hele maleprosessen. Denne søken inn i fortiden har påvirket prosedyren slik at jeg stadig dekker og skraper i overflaten av maleriene mine for å avdekke undermalingen. Skraping har således nesten blitt et tvangsmessig rituale i min malerkunst, en metode som gir tekstur og lar den første glasuren skinne gjennom.”

Dolores Capdevila describes herself as a narrative painter. “I like to tell stories. Time, memory and childhood have a key role in my paintings. Ideas emerge from a feeling, more than a concept. And the initial feeling which was the starting point controls the entire painting process. This pursuit of the past has affected the procedure so that I constantly cover and scratch the surface of my paintings in order to expose the base layers.


Andreas Fortes

Søndag 13.11 kl. 14.30-17.30
Fagerheim allé 99
www.corpeltof.com
www.andreasfortes.com

Andreas Fortes har midlertidig residens i Adrianstuas gjestebolig; Jesperstua ved Ringvebukta.

Her arbeider kunstneren hovedsaklig innen maleri og tekst. Fortes har hatt selvstendig ateliervirksomhet siden 2002, og er utdannet ved City & Guilds of London Art School (2008). Maleriene spenner seg mellom forestillende figurlandskap og prosessbasert formalisme. I egenskap av å være den eneste navngitte representanten for Corpeltof Inc., benytter Fortes i tillegg boligen som midlertidig redaksjonshus for kunstneragenturet. Ved siden av sitt virke, jobber kunstneren også med privat veiledning innen maleri.

Andreas Fortes is resident at Adrianstua, in the property’s guest house ‘Jesperstua’. Here, the artist predominantly works in painting and text. His paintings range between imaginative sceneries, and process based, formalistic works. On the capacity of being the only named representative of Corpeltof Inc., Fortes also uses the premises as an editorial headquarters for the art agency. Parallel to his practice, the artist offer private painting technique lessons, and tutorials.


Katarina Martine Marthinsen

Søndag 13.11 kl. 14.30-17.30
Rådmann Hammers vei 24a
katarinamarthinsen.no

Katarina Marthinsen kan besøkes i sitt atelier på Byåsen.

Hun beskriver sitt kunstneriske utrykk som et møte mellom det fotografiske og taktile. Hun bruker fotografiske motiver som utgangspunkt, gjerne trykket på tekstiler som igjen blir formet og danner grunnlaget for et nytt motiv. Med disse teknikkene vil det ekte føles manipulert og det manipulerte ekte, det stilles spørsmål med egen dømmekraft i møtet med et motiv og tekniske og teknologiske feilmarginer. Hva er vi vant til og hva aksepterer vi, og hvordan preger disse konvensjonene vårt møte med fotografiet som medium?”

Katarina Marthinsen’s artistic work is based on photographical techniques. She uses photographic motives, often printed on fabrics that are shaped, and then becomes the basis for the next image. This process is merging the layers together, raising the question of personal judgment when faced with an image through digital media. What are we used to, and what do we accept of manipulation? And how does this conventions affect how we encounter photography as a medium?”


John Slettahjell

Søndag 13.11 kl. 14.30-17.30
Spongdalsveien 512 (Byneset)

John Slettahjell har atelier på sin hjemgård på Byneset.

Han har arbeidet med kunst i ca 20 år, og har hatt både separatutstillinger og kollektive utstillinger. Han arbeider stort sett med abstrakte akrylmalerier.

John Slettahjell’s studio is located at his home farm at Byneset. He has been working with art for approximately 20 years and his works have been shown in both solo- and group exhibitions. He works mostly with abstract acrylic paintings.