Trondheim Open

Nyhetsarkiv

Paneldebatt - deltakelse

Fredag 11.11. kl 16.00-18.00
Kunstarken, KiT
Innherredsveien 7 (inngang fra Kirkegata)

 

Hvordan interagerer kunstnere med samfunnet rundt seg? Hvilken rolle spiller publikum i utformingen av et kunstprosjekt? Og hva betyr det egentlig å delta i et kunstverk?

Vi har invitert kunstnerne Anne Helga Henning, Edvine Larssen, Gry Ulrichsenog Kurt Johannessen, samt kunstformidler Siri R . Mørch, til å diskusere sitt forhold til en deltakerbasert kunstpraksis. Panelet vil belyse aspekter ved hvordan kunstnere utvikler sitt arbeide i interaksjon med andre, hvordan omgivelsene benyttes som en meningsskapende kontekst og hvordan dette arbeidet presenteres. Hvordan vurderer man virkning, verdi og kvalitet i slike prosjekt? Hvilke forventninger ligger til utfallet eller ”resultatet” til en slik tilnærming? Og hvor fri er den deltakerbaserte kunsten egentlig i forhold til kulturpolitiske interesser som vil utnytte denne kunstformens aktiviserende og sosialt inkludernede potensial?
 

Anne Helga Henning (f.1968) arbeider delt mellom det å jobbe innenfor ulike teknikker med egne kunstneriske prosesser, og det å gå inn i ulike institusjoner og drive prosjekter basert på møtet med barn, unge og eldre. Henning har utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim og har studert kunsthistorie ved UiB. Hun har også utdanning som atelierista fra Reggio Emiliainstitutet i Stockholm. Hun er ansatt som atelierista ved Svartlamon kunst og kulturbarnehage, hvor hun driver prosjektarbeid etter estetiske prosesser.
 

Edvine Larssen (f. 1977, Mosjøen) er stipendiat ved Norsk program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunstakademiet i Trondheim. I sitt prosjekt utforsker hun forholdet mellom sted, rom og deltakende betraktere. Hun arbeider hovedsakelig med store stedsbundne verk, ofte i form av installasjoner som krever en total sammensmelting av kunsten og det eksisterende arkitektoniske rommet.
 

Gry Ulrichsen (f. 1973) arbeider som pedagog, forsker og billedkunstner. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, og har en master i Kunstdidaktikk fra NTNU. Hennes virksomhet som kunstner består av deltakende og relasjonelt orienterte prosjekter i en interkulturell kontekst, blant annet gjennom New Meaning (i samarbeid med Ebba Moi.) Siden 2013 har hun arbeidet i tverrfaglige prosjekt i krysningspunktet mellom didaktikk/pedagogikk, kunst og forskning med undersøkelser rundt kunstnerisk praksis i bådeskole- og helsekontekst.
 

Kurt Johannessen (f. 1960) arbeider med performance, tekst, tegning og video, innenfor et poetisk og minimalistisk formspråk. Han har produsert over 250 ulike performance siden starten på 80-tallet som har blitt presentert internasjonalt. Han publiserer artist books på eget forlag som karakteriseres av finurlige og humoristiske betraktninger over livets store spørsmål og kroppens avgrensninger. Flere av bøkene har blitt presentert som performanceforedrag.
 

Siri Reinsberg Mørch (f. 1977) er formidlingsleder ved Trondheim Kunstmuseum og har 15 års erfaring som kunstformidler. Hun har en mastergrad i Kunstkritikk og kulturformidling (NTNU), og en av hennes hovedinteresser innenfor feltet er kunstmuseenes samfunnsoppdrag og forhold til publikum. Mørch har også pedagogisk utdanning fra NTNU, samt en Bachelor i utøvende kunst fra England. Hun er aktuell som kurator for utstillingen Deltakelse, som åpner på TKM Gråmølna 22. januar 2017.
 

Musikalsk innslag ved fløytist Tonje Elisabeth Berg fra Trondheim Sinfonietta.
 

This event will be in Norwegian.