Trondheim Open

Nyhetsarkiv

RAKE arbeidsfellesskap

Lørdag 12.11. kl.15.00-18.00
Strandveien 33
rake.trondheim.no/arbeidsfellesskap/

RAKE arbeidsfellesskap befinner seg i Strandveien 33 på Svartlamon, og er et produksjonslokale for billedkunstnere. Her arbeider i dag 15 kunstnere.


Program

Åpne atelier, utstilling og kafé.
Omvisning kl 15.30 og 17.00

Åpne atelier

Karianne Barstad, William Andre Bentsen, Katarzyna Chrzanowska, Lisa Edetun, Lena Johansen, Tobias Liljedahl, Anna Liljekrantz, Trygve Ohren, Charlotte Rostad, Enrique Roura Perez, Cathrine Ruud, Inga Skålnes, Karoline Sætre, Guri Simone Øveraas


Saturday 12.11, 15.00-18.00
Strandveien 33
rake.trondheim.no/arbeidsfellesskap/

RAKE arbeidsfellesskap is located in Strandveien 33 at Svartlamon, and is a workspace for visual artists. 15 artists currently work here. 


Program

Open studios, exhibition and café.
Guided tours at 15.30 and 17.00

Open studios

Karianne Barstad, William Andre Bentsen, Katarzyna Chrzanowska, Lisa Edetun, Lena Johansen, Tobias Liljedahl, Anna Liljekrantz, Trygve Ohren, Charlotte Rostad, Enrique Roura Perez, Cathrine Ruud, Inga Skålnes, Karoline Sætre, Guri Simone Øveraas