Trondheim Open

Nyhetsarkiv

Lademoen Kunstnerverksteder

Lørdag 12.11. kl. 13.00-16.00
Mellomveien 5

Lademoen Kunstnerverksteder er lokalisert ved gamle Lademoen skole, der 38 profesjonelle kunstnere har sine atelier, samt tilgang til fellesverksteder og prosjektrom. LKV drifter også eninternasjonal gjestekunstnerordning.


Program

  • Åpne atelierer og kafé.
  • 13.30 Kunstnerpresentasjon med Per Kristian Nygård.
  • 15.30 Omvisning
  • Utstilling med dokumentasjon fra prosjekter utført av husets kunstnere.
  • Anleding til å bidra i et deltagerbasert prosjekt v/ Anne Helga Henning, gjennom å sette seg ned og svare på et spørsmål. Dette vil danne grunnlaget for et kunstprosjekt hun planlegger.

Åpne atelier

Barbro Tiller, Kristina Karlsen, Per Kristian Nygård, Grethe Britt Fredriksen, Dag-Arve Forbergskog, Märit Aronsson, Andreas Schille, Ellen Sofie Griegel, Torhild Aukan, Tore Reisch, Anne-Tove Huse, Vigdis Haugtrø, Matilde Westavik Gaustad, Eva Margrethe Ballo, Markus Lantto, Monika Wancke, Merete Morgenstierne, Linda Carrara, Kari Elise Mobeck, Øyunn Hustveit, Robert Nilsen, Ann Lundstøm, Linn Halvorsrød.


Saturday 12.11, 13.00-16.00
Mellomveien 5

Lademoen Kunstnerverksteder is located in the former building of Lademoen primary school, where 38 professional artists have their studios, as well as access to joint workshops and project spaces. LKV also hosts a residency program for international artists.


Program

  • Open studios and Café.
  • 13:30 Artist talk by Per Kristian Nygård.
  • 15:30 Guided tour
  • Exhibition showing documentation from various projects done by our artists.
  • The chance to contribute to Anne Helga Henning’s social practice, by sitting down with her and responding to a question. This will form the basis of an art project she is planning.

Open studios

Barbro Tiller, Kristina Karlsen, Per Kristian Nygård, Grethe Britt Fredriksen, Dag-Arve Forbergskog, Märit Aronsson, Andreas Schille, Ellen Sofie Griegel, Torhild Aukan, Tore Reisch, Anne-Tove Huse, Vigdis Haugtrø, Matilde Westavik Gaustad, Eva Margrethe Ballo, Markus Lantto, Monika Wancke, Merete Morgenstierne, Linda Carrara, Kari Elise Mobeck, Øyunn Hustveit, Robert Nilsen, Ann Lundstrøm, Linn Halvorsrød.