Trondheim Open

Nyhetsarkiv

Kunstakademiet i Trondheim

Fredag 11.11. kl. 16.00-20.00
Lørdag og søndag kl. 12.00-17.00
Inherredsveien 7 (inngang A)
www.kit.ntnu.no

Kunstakademiet i Trondheim er et institutt ved NTNU som tilbyr treårig bachelor- og toårig masterstudium i billedkunst, i fagområder som maleri, grafikk, foto, skulptur, tidsbasert kunst og kunstteori.

Kunstakademiet i Trondheim åpner dørene for publikum og gir deg muligheten til å oppleve et kunstakademi fra innsiden. Gjennom å åpne sine atelier gir kunststudentene et innblikk i prosess og arbeidsmetoder i kunstproduksjon, og anledning til å oppleve ferdige og uferdige verk i forskjellige medium.


Friday 11.11, 18.00-20.00
Saturday and Sunday 12.00-17.00
Innherredsveien 7 (entrance A)
www.kit.ntnu.no

Trondheim Academy of Fine Art

Trondheim Academy of Fine Art is a part of NTNU offering a three-year bachelor and a two-year international master program in fine art, which includes subjects like painting, printmaking, photography, sculpture, time-based art and art theory.

Trondheim Academy of Fine Art opens its doors and invites you to have a look at what is happening within the walls of an art academy. The students will open their studios and offer a unique opportunity to view artworks and process, in a variety of media.