Trondheim Open

Nyhetsarkiv

Kick-off, Trondheim Open 2016

Alle deltagere i Trondheim Open 2016 og andre som venter med spenning på årets kunstfest! 

Nå er det snart duket for den 4. utgaven av byens kunstfestival Trondheim Open og vi har gleden av å invitere til vår kick-off-event med slipp av programhefte torsdag 3. november kl. 15 – 17 i Babel visningsrom for kunst, Mellomveien 4.

  • Vi presenterer årets program og svarer på alle spørsmål om årets kunstfest som har deltagerbasert kunst som tema.
  • Vi avduker det rykende ferske programheftet, og flyers og plakater vil også være tilgjengelige. Vi ber at alle deltagende atelierer, utstillingssteder o.a. henter materiell til distribusjon.
  • Vi serverer forfriskninger og snacks.

Hele programmet finner du på her. Sees på Babel torsdag kl. 15 - 17. Vi gleder oss!


All participants in Trondheim Open 2016 and others looking forward to this year's major art happening! 

It's almost time for the 4th edition of the city's arts festival Trondheim Open and we are pleased to invite you to our kick-off event with the release of program pamphlet Thursday of November 3rd, at 3:00 p.m. to 5:00 p.m. at Babel, Mellomveien 4.

  • We will present the program and answer any questions about this year's event which is focusing on Participatory art.
  • We reveal the brand new program pamphlet and flyers and posters will also be available. We ask that all participating studios, exhibition spaces and others, obtain material for distribution.
  • We will serve refreshments and snacks.

The complete program is available here. Hope to see you at Babel Thursday!

FestivalLisa Edetun