Trondheim Open

Nyhetsarkiv

Gregus Kunstnerverksteder

Lørdag 12.11. kl. 11.00-14.00
Gregus gate 7
greguskunst.blogspot.no

Gregus Kunstnerverksteder inngår som en viktig del av kulturbyen Lademoen og består av 12 kunstnere.

Atelierene er lokalisert i 2. og 3. etg av den gamle margarinfabrikken i Gregus gate 7. Trondheim Kommunale Kulturskole disponerer for tiden 1. etasjen av bygningen. 

Program

  • 11:30 starter en omvisning i atelierene med to miniforedrag
  • Sissel M. Bergh snakker om kunstnerisk forskning som fører frem til hennes kunstneriske prosjekter/presentasjoner
  • Edith Lundebrekke snakker om Kunst i offentlige rom og gir oss innblikk i en kunstnerisk prosess
  • Kafé med kaffe og rømmevafler

Åpne atelier

Peter Sutton, Kiki Prytz Wilhelmsen, Sissel M. Bergh, Octavio Gil Villegas, Birgit Kvamme Lundheim, Randi Heitmann Hjorth, Pramila Giri, Anne Kvam og Edith Lundebrekke


Saturday 12.11, 11.00-14.00
Gregus gate 7
greguskunst.blogspot.no

Gregus Kunstnerverksteder is an important part of the cultural district Lademoen and houses working facilities for 12 artists. 

The studios are located on the 1st and 2nd floor of an old factory building in Gregus gate 7. For the time being, the municipal School of Performing Arts makes use of the ground floor of the building.

Program

  • 11:30 there will be a guided tour, including two artist talks
  • Sissel M. Bergh will talk about artistic research
  • Edith Lundebrekke will talk about Art in Public Spaces (commissioned artworks)
  • Café with coffee and waffles

Open studios

Anne Kvam, Birgit Kvamme Lundheim, Edith Lundebrekke, Kiki Prytz Wilhelmsen, Octavio Gil Villegas, Peter Sutton, Pramila Giri, Randi H. Hjorth, and Sissel M. Bergh.