Trondheim Open

Nyhetsarkiv

Atelier Ilsvika

Søndag 13.11. kl. 14.30-17.30
Nedre ila 39
www.atelierilsvika.no

Atelier Ilsvika er et arbeids- og studiofellesskap av profesjonelle utøvere innenfor kunst og kulturnæring hvor av 12 av 60 medlemmer er tilknyttet kategori visuell kunst.


Program

15.00 ,16.00 og 17.00:  Omvisning i Atelier Ilsvika ved Randi Bakken.

15.30: Human Knitting Machine ved Ingun Myrstad

16.30: Human Knitting Machine ved Ingun Myrstad

Medlemsutstilling og åpne studioer; arkitektur, design, foto, modeller og visuell kunst.

Kafé med kaffe og kaker 

Åpne ateiler

Ann Kavli, Beate Gjersvold, Elin Rødahl Tingnes, Anne Marie Hagerup, Tiril Havdal, Brit Dyrnes, Mats Nilsen, Ane Nordvik Hasselberg, Ella Okstad, Randi Bakken, Ingun Myrstad, Petter Wiig Aun


Sunday 13.11, 14.30-17.30
Nedre ila 39
www.atelierilsvika.no

Atelier Ilsvika is a joint workplace and studio collective for professionals in the art and culture field. 12 of the 60 members work within the visual arts.


Program

15:00, 16:00 and 17:00. A guided tour of Atelier Ilsvika by Randi Bakken.

15.30: Human Knitting Machine by Ingun Myrstad

16.30: Human Knitting Machine by Ingun Myrstad

Exhibitions by the members and open studios. Architecture, design, photo, models, and visual art.

Café with coffee and cake.

Open studios

Ann Kavli, Beate Gjersvold, Elin Røhdal Tingnes, Anne Marie Hagerup, Tiril Havdal, Brit Dyrnes, Mats Nilsen, Ane Nordvik Hasselberg, Ella Okstad, Randi Bakken, Ingun Myrstad, and Petter Wiig Aune.