Trondheim Open

Nyhetsarkiv

Program for Trondheim Open 2016

Trondheim Open 2016 arrangeres 11.- 13. november.

Følg oss her og på Facebook for flere detaljer og oppdateringer gjeldende de ulike programpunktene.

 

Fredag 11.11.2016

16.00 – 18.00  Offisiell åpning med paneldebatt om deltagerbasert kunst, Kunstarken (KiT) 

Deltakere: Anne Helga Henning - kunstner, Kurt Johannessen - kunstner, Edvine Larsen - kunstner, Siri Mørch - formidler Trondheim Kunstmuseum. Moderator: Gry Ulrichsen - kunstner

+ Musikkinnslag med klarinettist Stig Førde Aarskog fra Trondheim Sinfonietta

16.00 – 20.00 Åpent akademi + Punktet kafé i Skybar, KiT
Andre åpningstider: lørdag - søndag 12.00 - 17. 00

18.00 Utstillingsåpning, Galleri KiT
Andre åpningstider: lørdag - søndag 12.00 - 17. 00

19.00 Åpning Norsk Fotofagskole: PUST

20.00 Trondheim Sinfonietta: Responskonsert med Ellen Lindquist, Dokkhuset Kjøp billetter her

21.00 – 01.00  Åpningsfest: The Tropical Catnip Relief - Disco edition, Galleri KiT

 

Lørdag 12.11.2016

11.00 – 14.00  Åpne atelier på Gregus Kunstnerverksteder + omvisning, kafé m.m.

13.00 – 16.00  Åpne atelier på Lademoen Kunstnerverksteder + omvisning, kafé m.m.

15.00 – 18.00  Åpne atelier på RAKE Arbeidsfellesskap + omvisning, kafé m.m.

19.00 – 22.00  Middag med Kunstkantina, Verkstedhallen → Kjøp billetter her

22.00 – 01.00  Konsert: Harakiri Band + Harpe Diem, Grip Sagen + fest, Lobbyen

 

Søndag 13.11.2016

13.00 – 14.30  Kunstnersamtale med Kurt Johannessen, TKM Gråmølna

+ Musikkinnslag med Espen Aalberg fra Trondheim Sinfonietta på gamelan

14.30 – 17.30  Åpne atelier på Atelier Ilsvika + omvisning, kafé m.m.

14.30 – 17.30  Åpne atelier utenom fellesskapene

 

English ↓

 

Friday 11.11.2016

16.00 – 18.00  Official opening!  (Note: this event will be in Norwegian) Panel discussion on participatory art, Kunstarken (KiT) 

Participants: Anne Helga Henning - artist, Kurt Johannessen - artist, Edvine Larsen - artist, Siri Mørch - Trondheim Kunstmuseum. Moderator: Gry Ulrichsen - kunstner

+ Musical performance by Stig Førde Aarskog from Trondheim Sinfonietta

16.00 – 20.00 Open academy + Punktet café in Skybar, KiT
Other opening hours: Saturday - Sunday 12.00 - 17. 00

18.00 Exhibition opening, Galleri KiT
Other opening hours: Saturday - Sunday 12.00 - 17.00

19.00 Åpning Norsk Fotofagskole: PUST

20.00 Trondheim Sinfonietta: Respons concert with Ellen Lindquist, Dokkhuset Buy tickets here

21.00 – 01.00  Opening party: The Tropical Catnip Relief - Disco edition, Galleri KiT 

 

Saturday 12.11.2016

11.00 – 14.00  Open studios at Gregus Kunstnerverksteder + guided tour, café etc.

13.00 – 16.00  Open studios at Lademoen Kunstnerverksteder + guided tour, café etc.

15.00 – 18.00  Open studios at RAKE Arbeidsfellesskap + guided tour, café etc.

19.00 – 22.00  Dinner with Kunstkantina, Verkstedhallen → Buy tickets here

22.00 – 01.00  Concert: Harakiri Band + Harpe Diem, Grip Sagen + party, Lobbyen

 

Sunday 13.11.2016

13.00 – 14.30  Artist Talk with Kurt Johannessen, TKM Gråmølna (Note: this event will be in Norwegian)

+ Musical performance by Espen Aalberg from Trondheim Sinfonietta on gamelan

14.30 – 17.30  Open studios at Atelier Ilsvika + guided tour, café etc.

14.30 – 17.30  Open studios outside the studio collectives