Trondheim Open

Nyhetsarkiv

Utstilling i Galleri KiT: «Open Academy»

Galleri KiT er et visningsrom for samtidskunst lokalisert i Kunstakademiets lokaler, som gjennom sitt semesterbaserte program har som siktemål å vise kunst i lokal og internasjonal skala. 

Innherredsveien 7
Åpning: Fredag kl. 18
Åpningstider: Lørdag og Søndag 12– 17  
www.gallerikit.com

Utstilling: Open Academy
Gruppeutstilling med kunstakademiets studenter.

 

Galleri KiT is a gallery located in the Trondheim Academy of Fine Art showcasing a range of transdisciplinary contemporary art practices through its semester-based programming on the local and international scale.

Innherredsveien 7
Fri 11th Nov. – Sun 13th Nov. 
Opening: Friday 6 pm
Other opening hours: Saturday and Sunday 12 – 5 pm
www.gallerikit.com

Exhibition: Open Academy
Group exhibition with students from the art academy.