Trondheim Open
DF6A0957edited.jpg

Nyheter

Open Forum # 2: Hertling & Andreassen + presentasjon av foreløpig program for TO 2018

Onsdag 14.03.18 kl 18:30 - 20:00
Trondheim Kunstmuseum
Bispegata 7b

OBS! På grunn av sykdom, vil presentasjonen til Hertling og Andreassen utgå. Johan Börjeson og Beate Gjersvold vil fortelle om to kommende utstillinger som vil være åpne under festivaluken, og TO vil presentere festivalprogrammet. Velkommen!


Velkommen til Open Forum!

Vi sparker i gang festivalåret 2018 med Open Forum på Trondheim Kunstmuseum. Vi gleder oss til å presentere årets festivalprogram, så langt det er kommet til nå. I tillegg vil Johan Börjeson fra Kunstmuseet og Beate Gjersvold fortelle om to kommende utstillinger som vil være åpne under festivaluken

Det blir enkel servering og mulighet til å kjøpe forfriskninger i baren. 

Om Open Forum

Open Forum er arrangementer som finner sted i forkant av Trondheim Open og skal være en arena for, og stimulere til åpen faglig debatt rundt kunstlivet og samtidskunsten i regionen, samt å lade opp til selve festivalen. Formen er et åpent arrangement med inviterte gjester som presenterer og diskuterer aktuelle tema. Tidligere tema for Open Forum har blant annet vært "Trondheim som kunstby" og "Bevegelser i byrommet.”

Facebookarrangement

Trodheim Open 2018

Vi arbeider for tiden med Trondheim Open 2018, og det ser ut til at bli en strålende festival! Vi gleder oss spesielt over alle våre interessante samarbeidspartnere.

Mer informasjon for deltagende kunstnere og besøkende kommer snart!

Lisa Edetun
TRONDHEIM OPEN 2016 er avsluttet


Takk til alle som deltok, både kunstnere og publikum. Dere gjorde festivalen suksessfull og minnerik. 

Nå gjelder det TRONDHEIM OPEN 2018! Planleggingen er allerede igang.

Ingrid Kirknes
Velkommen til vår åpningsfest


The Tropical Catnip Relief - Disco edition

Disco&Bar med DJ Cliftonbros, Gratis inngang, Kleskode: Flerfarget

Kunstfestivalen Trondheim Open er i gang og frisker opp i novembermørket med denne tropisk inspirerte dansefeiringen!

Husk å ta med kontanter til baren!


Welcome to our opening party: 
The Tropical Catnip Relief - Disco edition

Disco&Bar, with tunes by DJ Cliftonbros, Free entrance, Dress code: Multicolored

The art festival Trondheim Open is underway and will brighten up the darkness of November with this tropical dance celebration!

Remember to bring cash for the bar!

Åpne atelier utenom fellesskapene

Annika Borg

Søndag 13.11, 14.30-17.30
Valøyvegen 12
www.aborg.no

Annika Borg disponerer Trondheim kommunes kunstneratelier ved Tempe helse- og velfedssenter. Hun arbeider med en form for konseptkunst hvor prosess og idé står sentralt.

Arbeidsprosessen består av handling, samling, transformering, visualisering. Det kunstneriske materialet er tall samlet fra daglige terningkast. Kombinasjonen av systemer og tilfeldigheter, og bruk av ulike tegn og regler, fører fram til de eksakte resultatene. Det daglige grunnprosjektet har nå pågått i 22 år og er i stadig utvikling. For tiden pågår en utforsking i todimensjonal form som tegning, tredimensjonalt som skulptur og tidsdimensjonalt som installasjon.

Annika Borg works with a form of conceptual art where the process and the idea is central. The working process consists of action, collection, transformation and visualization. The artistic material are numbers compiled from daily rolling of dice. The combination of systems and coincidences, and the use of various signs and rules, shapes the results. This daily base project has now been going on for twenty-two years, and is constantly evolving.


Egil Bauck-Larsen

Søndag 13.11, 14.30-17.30
Brattørveita 10
www.bauck.no

Skulptør med eget verksted i sentrum.

Sculptor with his own workshop in the city center.


Dolores Capdevila

Søndag 13.11 kl. 14.30-17.30
Flakkhaugen 5 (Flakk)

Dolores Capdevila holder til på Flakk, ca 13 km utenfor Trondheim sentrum.

Dolores Capdevila beskriver seg selv som en fortellende maler. “Jeg liker å fortelle historier. Tid, hukommelse og barndom har en nøkkelrolle i mitt maleri. Ideene kommer mer fra en følelse enn et konsept. Og denne første følelsen som var utgangspunktet styrer hele maleprosessen. Denne søken inn i fortiden har påvirket prosedyren slik at jeg stadig dekker og skraper i overflaten av maleriene mine for å avdekke undermalingen. Skraping har således nesten blitt et tvangsmessig rituale i min malerkunst, en metode som gir tekstur og lar den første glasuren skinne gjennom.”

Dolores Capdevila describes herself as a narrative painter. “I like to tell stories. Time, memory and childhood have a key role in my paintings. Ideas emerge from a feeling, more than a concept. And the initial feeling which was the starting point controls the entire painting process. This pursuit of the past has affected the procedure so that I constantly cover and scratch the surface of my paintings in order to expose the base layers.


Andreas Fortes

Søndag 13.11 kl. 14.30-17.30
Fagerheim allé 99
www.corpeltof.com
www.andreasfortes.com

Andreas Fortes har midlertidig residens i Adrianstuas gjestebolig; Jesperstua ved Ringvebukta.

Her arbeider kunstneren hovedsaklig innen maleri og tekst. Fortes har hatt selvstendig ateliervirksomhet siden 2002, og er utdannet ved City & Guilds of London Art School (2008). Maleriene spenner seg mellom forestillende figurlandskap og prosessbasert formalisme. I egenskap av å være den eneste navngitte representanten for Corpeltof Inc., benytter Fortes i tillegg boligen som midlertidig redaksjonshus for kunstneragenturet. Ved siden av sitt virke, jobber kunstneren også med privat veiledning innen maleri.

Andreas Fortes is resident at Adrianstua, in the property’s guest house ‘Jesperstua’. Here, the artist predominantly works in painting and text. His paintings range between imaginative sceneries, and process based, formalistic works. On the capacity of being the only named representative of Corpeltof Inc., Fortes also uses the premises as an editorial headquarters for the art agency. Parallel to his practice, the artist offer private painting technique lessons, and tutorials.


Katarina Martine Marthinsen

Søndag 13.11 kl. 14.30-17.30
Rådmann Hammers vei 24a
katarinamarthinsen.no

Katarina Marthinsen kan besøkes i sitt atelier på Byåsen.

Hun beskriver sitt kunstneriske utrykk som et møte mellom det fotografiske og taktile. Hun bruker fotografiske motiver som utgangspunkt, gjerne trykket på tekstiler som igjen blir formet og danner grunnlaget for et nytt motiv. Med disse teknikkene vil det ekte føles manipulert og det manipulerte ekte, det stilles spørsmål med egen dømmekraft i møtet med et motiv og tekniske og teknologiske feilmarginer. Hva er vi vant til og hva aksepterer vi, og hvordan preger disse konvensjonene vårt møte med fotografiet som medium?”

Katarina Marthinsen’s artistic work is based on photographical techniques. She uses photographic motives, often printed on fabrics that are shaped, and then becomes the basis for the next image. This process is merging the layers together, raising the question of personal judgment when faced with an image through digital media. What are we used to, and what do we accept of manipulation? And how does this conventions affect how we encounter photography as a medium?”


John Slettahjell

Søndag 13.11 kl. 14.30-17.30
Spongdalsveien 512 (Byneset)

John Slettahjell har atelier på sin hjemgård på Byneset.

Han har arbeidet med kunst i ca 20 år, og har hatt både separatutstillinger og kollektive utstillinger. Han arbeider stort sett med abstrakte akrylmalerier.

John Slettahjell’s studio is located at his home farm at Byneset. He has been working with art for approximately 20 years and his works have been shown in both solo- and group exhibitions. He works mostly with abstract acrylic paintings.

Konsert i Lobbyen: 2/3 Harakiri band + Harpe Diem, Grip Sagen

Lørdag 12.11.16 kl 22.00
Lobbyen, Svartlamon
Strandveien 29
Gratis inngang

Lobbyen på Svartlamon blir fylt med munter stemning og melodiøs harmoni når vi inviterer til konsertkveld!

Harpe Diem, Grip Sagen er et lavterskelorkester som lydsetter små og store tema med harpe, sag, vokal, leirgauk, bass og trekkspill. Bak 2/3 Harakiri Band skjuler det seg en uttrykksfull duo som via gitar og vokal utfører versjoner av gamle blueslåter, franske viser og denslags.


Saturday 12.11, 22.00
Lobbyen, Svartlamon
Strandveien 29
Free entrance

Lobbyen at Svartlamon will be filled with a cheerful atmosphere and melodic harmony during this concert evening with the local bands Harpe Diem, Grip Sagen and 2/3 Harakiri Band Saturday night.

Harpe Diem, Grip Sagen is a low-threshold orchestra with harp, saw, vocals, ocarina, bass and accordion. 2/3 Harakiri Band is an expressive vocalsand guitar duo that plays blues and french folk songs, amongst other things.

Paneldebatt - deltakelse

Fredag 11.11. kl 16.00-18.00
Kunstarken, KiT
Innherredsveien 7 (inngang fra Kirkegata)

 

Hvordan interagerer kunstnere med samfunnet rundt seg? Hvilken rolle spiller publikum i utformingen av et kunstprosjekt? Og hva betyr det egentlig å delta i et kunstverk?

Vi har invitert kunstnerne Anne Helga Henning, Edvine Larssen, Gry Ulrichsenog Kurt Johannessen, samt kunstformidler Siri R . Mørch, til å diskusere sitt forhold til en deltakerbasert kunstpraksis. Panelet vil belyse aspekter ved hvordan kunstnere utvikler sitt arbeide i interaksjon med andre, hvordan omgivelsene benyttes som en meningsskapende kontekst og hvordan dette arbeidet presenteres. Hvordan vurderer man virkning, verdi og kvalitet i slike prosjekt? Hvilke forventninger ligger til utfallet eller ”resultatet” til en slik tilnærming? Og hvor fri er den deltakerbaserte kunsten egentlig i forhold til kulturpolitiske interesser som vil utnytte denne kunstformens aktiviserende og sosialt inkludernede potensial?
 

Anne Helga Henning (f.1968) arbeider delt mellom det å jobbe innenfor ulike teknikker med egne kunstneriske prosesser, og det å gå inn i ulike institusjoner og drive prosjekter basert på møtet med barn, unge og eldre. Henning har utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim og har studert kunsthistorie ved UiB. Hun har også utdanning som atelierista fra Reggio Emiliainstitutet i Stockholm. Hun er ansatt som atelierista ved Svartlamon kunst og kulturbarnehage, hvor hun driver prosjektarbeid etter estetiske prosesser.
 

Edvine Larssen (f. 1977, Mosjøen) er stipendiat ved Norsk program for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunstakademiet i Trondheim. I sitt prosjekt utforsker hun forholdet mellom sted, rom og deltakende betraktere. Hun arbeider hovedsakelig med store stedsbundne verk, ofte i form av installasjoner som krever en total sammensmelting av kunsten og det eksisterende arkitektoniske rommet.
 

Gry Ulrichsen (f. 1973) arbeider som pedagog, forsker og billedkunstner. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, og har en master i Kunstdidaktikk fra NTNU. Hennes virksomhet som kunstner består av deltakende og relasjonelt orienterte prosjekter i en interkulturell kontekst, blant annet gjennom New Meaning (i samarbeid med Ebba Moi.) Siden 2013 har hun arbeidet i tverrfaglige prosjekt i krysningspunktet mellom didaktikk/pedagogikk, kunst og forskning med undersøkelser rundt kunstnerisk praksis i bådeskole- og helsekontekst.
 

Kurt Johannessen (f. 1960) arbeider med performance, tekst, tegning og video, innenfor et poetisk og minimalistisk formspråk. Han har produsert over 250 ulike performance siden starten på 80-tallet som har blitt presentert internasjonalt. Han publiserer artist books på eget forlag som karakteriseres av finurlige og humoristiske betraktninger over livets store spørsmål og kroppens avgrensninger. Flere av bøkene har blitt presentert som performanceforedrag.
 

Siri Reinsberg Mørch (f. 1977) er formidlingsleder ved Trondheim Kunstmuseum og har 15 års erfaring som kunstformidler. Hun har en mastergrad i Kunstkritikk og kulturformidling (NTNU), og en av hennes hovedinteresser innenfor feltet er kunstmuseenes samfunnsoppdrag og forhold til publikum. Mørch har også pedagogisk utdanning fra NTNU, samt en Bachelor i utøvende kunst fra England. Hun er aktuell som kurator for utstillingen Deltakelse, som åpner på TKM Gråmølna 22. januar 2017.
 

Musikalsk innslag ved fløytist Tonje Elisabeth Berg fra Trondheim Sinfonietta.
 

This event will be in Norwegian.

Aktuelle utstillinger i Trondheim under Trondheim Open 2016

Current exhibitions in Trondheim during Trondheim Open 2016
 

Norsk Fotofagskole
PUST – aktutstilling (Facebookevent)

Trondheim Kunstmuseum
Lars Tiller og Roar Wold (Håkon Bleken og Gruppe 5)
Kunstnernes valg

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Heidi Bjørgan – Beretningen om en affære
Hannah Ryggen Triennale

Kunsthall Trondheim
This is a political (painting)

Heimdal Kunstforening
Tatt av Heimdal: Øyvind Sørfjordmo og Eirik Havnes – Old Spice, Baby

Babel visningsrom for kunst
Babel Bok pop-up

Trondhjems Kunstforening
Dag-Arve Forbergskog – In Valid

Punktet
Punktet kafé på Kunstakademiet

Galleri Blunk
Johanne Teigen – In Misty Air None Can See  

RAKE visningsrom
HC Gilje

RAKE arbeidsfellesskap

Lørdag 12.11. kl.15.00-18.00
Strandveien 33
rake.trondheim.no/arbeidsfellesskap/

RAKE arbeidsfellesskap befinner seg i Strandveien 33 på Svartlamon, og er et produksjonslokale for billedkunstnere. Her arbeider i dag 15 kunstnere.


Program

Åpne atelier, utstilling og kafé.
Omvisning kl 15.30 og 17.00

Åpne atelier

Karianne Barstad, William Andre Bentsen, Katarzyna Chrzanowska, Lisa Edetun, Lena Johansen, Tobias Liljedahl, Anna Liljekrantz, Trygve Ohren, Charlotte Rostad, Enrique Roura Perez, Cathrine Ruud, Inga Skålnes, Karoline Sætre, Guri Simone Øveraas


Saturday 12.11, 15.00-18.00
Strandveien 33
rake.trondheim.no/arbeidsfellesskap/

RAKE arbeidsfellesskap is located in Strandveien 33 at Svartlamon, and is a workspace for visual artists. 15 artists currently work here. 


Program

Open studios, exhibition and café.
Guided tours at 15.30 and 17.00

Open studios

Karianne Barstad, William Andre Bentsen, Katarzyna Chrzanowska, Lisa Edetun, Lena Johansen, Tobias Liljedahl, Anna Liljekrantz, Trygve Ohren, Charlotte Rostad, Enrique Roura Perez, Cathrine Ruud, Inga Skålnes, Karoline Sætre, Guri Simone Øveraas

Lademoen Kunstnerverksteder

Lørdag 12.11. kl. 13.00-16.00
Mellomveien 5

Lademoen Kunstnerverksteder er lokalisert ved gamle Lademoen skole, der 38 profesjonelle kunstnere har sine atelier, samt tilgang til fellesverksteder og prosjektrom. LKV drifter også eninternasjonal gjestekunstnerordning.


Program

 • Åpne atelierer og kafé.
 • 13.30 Kunstnerpresentasjon med Per Kristian Nygård.
 • 15.30 Omvisning
 • Utstilling med dokumentasjon fra prosjekter utført av husets kunstnere.
 • Anleding til å bidra i et deltagerbasert prosjekt v/ Anne Helga Henning, gjennom å sette seg ned og svare på et spørsmål. Dette vil danne grunnlaget for et kunstprosjekt hun planlegger.

Åpne atelier

Barbro Tiller, Kristina Karlsen, Per Kristian Nygård, Grethe Britt Fredriksen, Dag-Arve Forbergskog, Märit Aronsson, Andreas Schille, Ellen Sofie Griegel, Torhild Aukan, Tore Reisch, Anne-Tove Huse, Vigdis Haugtrø, Matilde Westavik Gaustad, Eva Margrethe Ballo, Markus Lantto, Monika Wancke, Merete Morgenstierne, Linda Carrara, Kari Elise Mobeck, Øyunn Hustveit, Robert Nilsen, Ann Lundstøm, Linn Halvorsrød.


Saturday 12.11, 13.00-16.00
Mellomveien 5

Lademoen Kunstnerverksteder is located in the former building of Lademoen primary school, where 38 professional artists have their studios, as well as access to joint workshops and project spaces. LKV also hosts a residency program for international artists.


Program

 • Open studios and Café.
 • 13:30 Artist talk by Per Kristian Nygård.
 • 15:30 Guided tour
 • Exhibition showing documentation from various projects done by our artists.
 • The chance to contribute to Anne Helga Henning’s social practice, by sitting down with her and responding to a question. This will form the basis of an art project she is planning.

Open studios

Barbro Tiller, Kristina Karlsen, Per Kristian Nygård, Grethe Britt Fredriksen, Dag-Arve Forbergskog, Märit Aronsson, Andreas Schille, Ellen Sofie Griegel, Torhild Aukan, Tore Reisch, Anne-Tove Huse, Vigdis Haugtrø, Matilde Westavik Gaustad, Eva Margrethe Ballo, Markus Lantto, Monika Wancke, Merete Morgenstierne, Linda Carrara, Kari Elise Mobeck, Øyunn Hustveit, Robert Nilsen, Ann Lundstrøm, Linn Halvorsrød.

Kunstakademiet i Trondheim

Fredag 11.11. kl. 16.00-20.00
Lørdag og søndag kl. 12.00-17.00
Inherredsveien 7 (inngang A)
www.kit.ntnu.no

Kunstakademiet i Trondheim er et institutt ved NTNU som tilbyr treårig bachelor- og toårig masterstudium i billedkunst, i fagområder som maleri, grafikk, foto, skulptur, tidsbasert kunst og kunstteori.

Kunstakademiet i Trondheim åpner dørene for publikum og gir deg muligheten til å oppleve et kunstakademi fra innsiden. Gjennom å åpne sine atelier gir kunststudentene et innblikk i prosess og arbeidsmetoder i kunstproduksjon, og anledning til å oppleve ferdige og uferdige verk i forskjellige medium.


Friday 11.11, 18.00-20.00
Saturday and Sunday 12.00-17.00
Innherredsveien 7 (entrance A)
www.kit.ntnu.no

Trondheim Academy of Fine Art

Trondheim Academy of Fine Art is a part of NTNU offering a three-year bachelor and a two-year international master program in fine art, which includes subjects like painting, printmaking, photography, sculpture, time-based art and art theory.

Trondheim Academy of Fine Art opens its doors and invites you to have a look at what is happening within the walls of an art academy. The students will open their studios and offer a unique opportunity to view artworks and process, in a variety of media.

Gregus Kunstnerverksteder

Lørdag 12.11. kl. 11.00-14.00
Gregus gate 7
greguskunst.blogspot.no

Gregus Kunstnerverksteder inngår som en viktig del av kulturbyen Lademoen og består av 12 kunstnere.

Atelierene er lokalisert i 2. og 3. etg av den gamle margarinfabrikken i Gregus gate 7. Trondheim Kommunale Kulturskole disponerer for tiden 1. etasjen av bygningen. 

Program

 • 11:30 starter en omvisning i atelierene med to miniforedrag
 • Sissel M. Bergh snakker om kunstnerisk forskning som fører frem til hennes kunstneriske prosjekter/presentasjoner
 • Edith Lundebrekke snakker om Kunst i offentlige rom og gir oss innblikk i en kunstnerisk prosess
 • Kafé med kaffe og rømmevafler

Åpne atelier

Peter Sutton, Kiki Prytz Wilhelmsen, Sissel M. Bergh, Octavio Gil Villegas, Birgit Kvamme Lundheim, Randi Heitmann Hjorth, Pramila Giri, Anne Kvam og Edith Lundebrekke


Saturday 12.11, 11.00-14.00
Gregus gate 7
greguskunst.blogspot.no

Gregus Kunstnerverksteder is an important part of the cultural district Lademoen and houses working facilities for 12 artists. 

The studios are located on the 1st and 2nd floor of an old factory building in Gregus gate 7. For the time being, the municipal School of Performing Arts makes use of the ground floor of the building.

Program

 • 11:30 there will be a guided tour, including two artist talks
 • Sissel M. Bergh will talk about artistic research
 • Edith Lundebrekke will talk about Art in Public Spaces (commissioned artworks)
 • Café with coffee and waffles

Open studios

Anne Kvam, Birgit Kvamme Lundheim, Edith Lundebrekke, Kiki Prytz Wilhelmsen, Octavio Gil Villegas, Peter Sutton, Pramila Giri, Randi H. Hjorth, and Sissel M. Bergh.

Atelier Ilsvika

Søndag 13.11. kl. 14.30-17.30
Nedre ila 39
www.atelierilsvika.no

Atelier Ilsvika er et arbeids- og studiofellesskap av profesjonelle utøvere innenfor kunst og kulturnæring hvor av 12 av 60 medlemmer er tilknyttet kategori visuell kunst.


Program

15.00 ,16.00 og 17.00:  Omvisning i Atelier Ilsvika ved Randi Bakken.

15.30: Human Knitting Machine ved Ingun Myrstad

16.30: Human Knitting Machine ved Ingun Myrstad

Medlemsutstilling og åpne studioer; arkitektur, design, foto, modeller og visuell kunst.

Kafé med kaffe og kaker 

Åpne ateiler

Ann Kavli, Beate Gjersvold, Elin Rødahl Tingnes, Anne Marie Hagerup, Tiril Havdal, Brit Dyrnes, Mats Nilsen, Ane Nordvik Hasselberg, Ella Okstad, Randi Bakken, Ingun Myrstad, Petter Wiig Aun


Sunday 13.11, 14.30-17.30
Nedre ila 39
www.atelierilsvika.no

Atelier Ilsvika is a joint workplace and studio collective for professionals in the art and culture field. 12 of the 60 members work within the visual arts.


Program

15:00, 16:00 and 17:00. A guided tour of Atelier Ilsvika by Randi Bakken.

15.30: Human Knitting Machine by Ingun Myrstad

16.30: Human Knitting Machine by Ingun Myrstad

Exhibitions by the members and open studios. Architecture, design, photo, models, and visual art.

Café with coffee and cake.

Open studios

Ann Kavli, Beate Gjersvold, Elin Røhdal Tingnes, Anne Marie Hagerup, Tiril Havdal, Brit Dyrnes, Mats Nilsen, Ane Nordvik Hasselberg, Ella Okstad, Randi Bakken, Ingun Myrstad, and Petter Wiig Aune.

Kick-off, Trondheim Open 2016

Alle deltagere i Trondheim Open 2016 og andre som venter med spenning på årets kunstfest! 

Nå er det snart duket for den 4. utgaven av byens kunstfestival Trondheim Open og vi har gleden av å invitere til vår kick-off-event med slipp av programhefte torsdag 3. november kl. 15 – 17 i Babel visningsrom for kunst, Mellomveien 4.

 • Vi presenterer årets program og svarer på alle spørsmål om årets kunstfest som har deltagerbasert kunst som tema.
 • Vi avduker det rykende ferske programheftet, og flyers og plakater vil også være tilgjengelige. Vi ber at alle deltagende atelierer, utstillingssteder o.a. henter materiell til distribusjon.
 • Vi serverer forfriskninger og snacks.

Hele programmet finner du på her. Sees på Babel torsdag kl. 15 - 17. Vi gleder oss!


All participants in Trondheim Open 2016 and others looking forward to this year's major art happening! 

It's almost time for the 4th edition of the city's arts festival Trondheim Open and we are pleased to invite you to our kick-off event with the release of program pamphlet Thursday of November 3rd, at 3:00 p.m. to 5:00 p.m. at Babel, Mellomveien 4.

 • We will present the program and answer any questions about this year's event which is focusing on Participatory art.
 • We reveal the brand new program pamphlet and flyers and posters will also be available. We ask that all participating studios, exhibition spaces and others, obtain material for distribution.
 • We will serve refreshments and snacks.

The complete program is available here. Hope to see you at Babel Thursday!

FestivalLisa Edetun
Kunstkantina: «Table»

I anledning Trondheim Open 2016 inviterer Kunstkantina til spiseopplevelsen Table, som er utformet som en iscenesettelse av måltidet. Måltidet vil bestå av flere mindre retter med tilhørende drikke.

Table er et samarbeid mellom billedkunstner Lena Katrine Johansen, arkitekt Erika Henriksson og regissør/kokk Hilde Stålkjær Osen. 

Pris: 250 kr + billetavg. Kjøp billetter her
Dresskode: Ensfarget

Vi kan ta imot max 30 gjester. Om du ønsker hensyn i forhold til allergier, vegetarisk kosthold eller har andre spørsmål ta kontakt på lena.katrine.johansen@gmail.com.

Kunstkantina ble startet som en plattform for kunstneriske undersøkelser og samarbeid omkring måltidet som en intim møteplass. I løpet av 2015 ble en serie med middager (hovedsakelig i Trondheim) avholdt i samarbeid med kunstnere fra den lokale kunstscenen. For øyeblikket samarbeider Kunstkantina med Norske Kunsthåndverkere og Tenthaus Oslo om prosjekter med temaene mat, kultur og rom.


In connection with Trondheim Open 2016, Kustkantina is hosting a dinner entitled Table. The meal will consist of several smaller dishes with accompanying beverages served in a temporary installation.

Table is a collaboration between artist Lena Katrine Johansen, architect Erika Henriksson and film director / chef Hilde Steel Kjær Osen.

Price: 250 kr + ticket fee. Buy tickets here
Dress code: Monochrome

We can accommodate a maximum of 30 guests. If you have allergies, wish to have vegetarian food or have other questions, contact lena.katrine.johansen@gmail.com.


Kunstkantina was established as a platform for artistic research surrounding the meal as a social arena. During the course of 2015 a series of dinners were held at various sites, mainly in Trondheim. These dinners were created in collaboration with artists from the local art scene. In addition to Trondheim Open, Kunstkantina is currently collaborating with Tenthaus Oslo and The Norwegian Association for Arts and Crafts on upcoming meals. 

Artist Talk: Kurt Johannessen

Søndag 13.11, 13.00-14.30
TKM Gråmølna

Kurt Johannessen forteller om sitt kunstnerskap og hvordan han arbeider med interaksjon.

Kurt Johannessen har en markant posisjon innen performancekunst i Norden, og er i tillegg kjent for sine tegninger og Artists’ Books. Hans arbeider forholder seg ofte til naturen og til menneskets kropp, dens grenser og forhold til omverdenen. Det stillfarende, poetiske og utprøvende går som en rød tråd gjennom verkene.

Johannessen er en av kunstnerne som vises i utstillingen Deltakelse, på Trondheim kunstmuseum 22. jan - 7. mai 2017.

Musikalsk innslag ved Espen Aalberg fra Trondheim Sinfonietta, gamelan

*Note: This event will be in Norwegian

 
Trondheim Sinfonietta på Dokkhuset

Fredag 11.11. kl. 20.00
Dokkhuset, Dokkparken 4
Pris kr. 200. Trondheim Open deltagere & Studenter kr. 100.

→ Kjøp biljetter her

Trondheim Sinfonietta Responskonsert med Ellen Lindquist

Program:

Ellen Lindquist:
Mantra (2016) med Espen Aalberg, gamelan (nytt bestillingsverk)
Fra drömseminarium, med sangsolister Kathleen Flynn og Andreas Elvenes:
Flygblad (2009)
Romanska bågar (2007)
I’m Just a Poor Wayfaring Stranger (2014) med sopran Kathleen Flynn

Gyorgy Ligeti:
Piano Concerto (1988) med Jørgen Larsen, pianosolist

Hildegard von Bingen:
Virtus sapientiae
Frondens virga
Nobilissima viriditas

Dirigent: Trond Madsen

Trondheim Sinfonietta startet sin virksomhet 1998 og er et ensemble som har som viktigste målsetting å framføre samtidsmusikk og musikk fra det 20. og 21. århundre. Ensemblet har flere plateutgivelser bak seg og fikk i 2008 Spellemannsprisen for beste barneplate med sin første fonogramutgivelse, “Så Rart!...”. I Trondheim Sinfoniettas konsertserie Respons inviteres komponister til å presentere sin musikk sammen med dens inspirasjonskilder. I 2016 er komponist Ellen Lindquist invitert. 

Trondheim Sinfonietta har samarbeidet med Trondheim Open om musikalske innslag siden oppstarten i 2011. I år vil de også framføre to korte stykker som en del av våre arrangementer.

Fredag 11.11. kl. 16.00 i Kunstarken, Kunstakademiet i Trondheim, ved fløytist Tonje Elisabeth Berg.

Søndag 13.11. kl. 13.00 i TKM Gråmølna, ved Espen Aalberg, gamelan.


Friday 11.11, 20.00
Dokkhuset, Dokkparken 4
Price: 200,- . Trondheim Open participants/Students 100,-

Buy tickets here

Trondheim Sinfonietta’s concert series “Respons” composers are invited to present their music along with its inspirational sources. In 2016, they have invited the composer Ellen Lindquist. Trondheim Sinfonietta started its activities in 1998 and is an ensemble whose main aim is to perform contemporary music and music from the 20th and 21st centuries. 

Trondheim Sinfonietta has contributed to Trondheim Open with their music, since the beginning in 2011. This year they will also perform two short pieces as a part of our events

Friday 11.11 at 16.00 in Kunstarken, Trondheim Academy of Fine Art, with flutist Tonje Elisabeth Berg.

Sunday 13.11 at 13.00 at TKM Gråmølna, with Espen Aalberg on gamelan.

Utstilling i Galleri KiT: «Open Academy»

Galleri KiT er et visningsrom for samtidskunst lokalisert i Kunstakademiets lokaler, som gjennom sitt semesterbaserte program har som siktemål å vise kunst i lokal og internasjonal skala. 

Innherredsveien 7
Åpning: Fredag kl. 18
Åpningstider: Lørdag og Søndag 12– 17  
www.gallerikit.com

Utstilling: Open Academy
Gruppeutstilling med kunstakademiets studenter.

 

Galleri KiT is a gallery located in the Trondheim Academy of Fine Art showcasing a range of transdisciplinary contemporary art practices through its semester-based programming on the local and international scale.

Innherredsveien 7
Fri 11th Nov. – Sun 13th Nov. 
Opening: Friday 6 pm
Other opening hours: Saturday and Sunday 12 – 5 pm
www.gallerikit.com

Exhibition: Open Academy
Group exhibition with students from the art academy.

Program for Trondheim Open 2016

Trondheim Open 2016 arrangeres 11.- 13. november.

Følg oss her og på Facebook for flere detaljer og oppdateringer gjeldende de ulike programpunktene.

 

Fredag 11.11.2016

16.00 – 18.00  Offisiell åpning med paneldebatt om deltagerbasert kunst, Kunstarken (KiT) 

Deltakere: Anne Helga Henning - kunstner, Kurt Johannessen - kunstner, Edvine Larsen - kunstner, Siri Mørch - formidler Trondheim Kunstmuseum. Moderator: Gry Ulrichsen - kunstner

+ Musikkinnslag med klarinettist Stig Førde Aarskog fra Trondheim Sinfonietta

16.00 – 20.00 Åpent akademi + Punktet kafé i Skybar, KiT
Andre åpningstider: lørdag - søndag 12.00 - 17. 00

18.00 Utstillingsåpning, Galleri KiT
Andre åpningstider: lørdag - søndag 12.00 - 17. 00

19.00 Åpning Norsk Fotofagskole: PUST

20.00 Trondheim Sinfonietta: Responskonsert med Ellen Lindquist, Dokkhuset Kjøp billetter her

21.00 – 01.00  Åpningsfest: The Tropical Catnip Relief - Disco edition, Galleri KiT

 

Lørdag 12.11.2016

11.00 – 14.00  Åpne atelier på Gregus Kunstnerverksteder + omvisning, kafé m.m.

13.00 – 16.00  Åpne atelier på Lademoen Kunstnerverksteder + omvisning, kafé m.m.

15.00 – 18.00  Åpne atelier på RAKE Arbeidsfellesskap + omvisning, kafé m.m.

19.00 – 22.00  Middag med Kunstkantina, Verkstedhallen → Kjøp billetter her

22.00 – 01.00  Konsert: Harakiri Band + Harpe Diem, Grip Sagen + fest, Lobbyen

 

Søndag 13.11.2016

13.00 – 14.30  Kunstnersamtale med Kurt Johannessen, TKM Gråmølna

+ Musikkinnslag med Espen Aalberg fra Trondheim Sinfonietta på gamelan

14.30 – 17.30  Åpne atelier på Atelier Ilsvika + omvisning, kafé m.m.

14.30 – 17.30  Åpne atelier utenom fellesskapene

 

English ↓

 

Friday 11.11.2016

16.00 – 18.00  Official opening!  (Note: this event will be in Norwegian) Panel discussion on participatory art, Kunstarken (KiT) 

Participants: Anne Helga Henning - artist, Kurt Johannessen - artist, Edvine Larsen - artist, Siri Mørch - Trondheim Kunstmuseum. Moderator: Gry Ulrichsen - kunstner

+ Musical performance by Stig Førde Aarskog from Trondheim Sinfonietta

16.00 – 20.00 Open academy + Punktet café in Skybar, KiT
Other opening hours: Saturday - Sunday 12.00 - 17. 00

18.00 Exhibition opening, Galleri KiT
Other opening hours: Saturday - Sunday 12.00 - 17.00

19.00 Åpning Norsk Fotofagskole: PUST

20.00 Trondheim Sinfonietta: Respons concert with Ellen Lindquist, Dokkhuset Buy tickets here

21.00 – 01.00  Opening party: The Tropical Catnip Relief - Disco edition, Galleri KiT 

 

Saturday 12.11.2016

11.00 – 14.00  Open studios at Gregus Kunstnerverksteder + guided tour, café etc.

13.00 – 16.00  Open studios at Lademoen Kunstnerverksteder + guided tour, café etc.

15.00 – 18.00  Open studios at RAKE Arbeidsfellesskap + guided tour, café etc.

19.00 – 22.00  Dinner with Kunstkantina, Verkstedhallen → Buy tickets here

22.00 – 01.00  Concert: Harakiri Band + Harpe Diem, Grip Sagen + party, Lobbyen

 

Sunday 13.11.2016

13.00 – 14.30  Artist Talk with Kurt Johannessen, TKM Gråmølna (Note: this event will be in Norwegian)

+ Musical performance by Espen Aalberg from Trondheim Sinfonietta on gamelan

14.30 – 17.30  Open studios at Atelier Ilsvika + guided tour, café etc.

14.30 – 17.30  Open studios outside the studio collectives